Zeleno-lijevi blok neće dopustiti uništavanje poljoprivrede temeljene na domaćem sjemenu

Zeleno-lijevi blok neće dopustiti uništavanje poljoprivrede temeljene na domaćem sjemenu

Klub zeleno-lijevog bloka protivi se preuranjenom donošenju Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, a posebno njegovom članku 16. čija bi posljedica bila ta da bi se poljoprivrednicima praktički onemogućila prodaja proizvoda dobivenih od sjemena iz vlastitog uzgoja, od neregistriranih sorti koje su naslijedili od djedova i baka.

Klub zeleno-lijevog bloka protivi se preuranjenom donošenju Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, a posebno njegovom članku 16. čija bi posljedica bila ta da bi se poljoprivrednicima praktički onemogućila prodaja proizvoda dobivenih od sjemena iz vlastitog uzgoja, od neregistriranih sorti koje su naslijedili od djedova i baka.

Zakon se donosi u vrijeme kada na EU razini traje reforma europskog zakonodavstva o sjemenu. U sklopu te procedure izrađene su prethodne studije iz kojih je već sada vidljivo da EU planira jasno razgraničiti tržište i komercijalno korištenje sjemena od razmjene među proizvođačima i uzgoja za vlastite potrebe. Preliminarna studija bit će objavljena u travnju 2021., a to bi bio dovoljan razlog da se s donošenjem hrvatskoga zakona pričeka, jer ukoliko Zakon bude donesen vrlo brzo će ga trebati usklađivati i ponovo prerađivati.

Prijedlog Zakona izaziva zabrinutost jer bi primjena njegovih odredbi dodatno ugrozila već ugroženu gensku raznolikost tradicijskih poljoprivrednih sorti te značajno ugrozila opstanak malih obiteljskih gospodarstava i život u ruralnim područjima, koji su temelj za očuvanje postojeće bioraznolikosti i prirodnih resursa Hrvatske. Posebno se to odnosi na članak 16. koji uvodi pojam “sjeme s poljoprivrednog gospodarstva” i koji bi proizvođačima za potrebe proizvodnje hrane zabranio sjetvu sjemena iz vlastitog uzgoja, od vlastitog reprodukcijskog materijala sorti koje nisu registrirane. Time bi se poljoprivrednicima onemogućila prodaja proizvoda dobivenih iz vlastitih, neregistriranih sorti koje su, primjerice, naslijedili od baka i djedova.

U vremenima klimatskih promjena i katastrofa, doprinos očuvanja vlastitih resursa za stabilnost i budućnost prehrambenog sustava sve je značajnija te se stoga  „sjeme s obiteljskog gospodarstva“ i sve odredbe vezane uz taj pojam trebaju izbrisati iz Zakona, a u Zakon treba unijeti izuzeće za lokalnu cirkulaciju sjemena kao što je to predviđeno i za sadni materijal.

U europskoj Strategiji od polja do stola kao temelju buduće Zajedničke poljoprivredne politike EU stoji: “Održivi prehrambeni sustavi ovise i o sigurnosti i raznolikosti sjemena. Poljoprivrednicima, a posebno OPG-ovima, mora biti dostupno raznovrsno kvalitetno sjeme za biljne sorte koje su otporne na posljedice klimatskih promjena”. Ovim prijedlogom zakona krši se upravo navedeno načelo održivosti prehrambenog sustava.

Iz svih ovih razloga, Klub zeleno-lijevog bloka podržava i Inicijativu Sjeme je naše ljudsko pravo, koja okuplja 77 udruga s više od 25.000 članova koje se zalažu za pravednu ekološku politiku i traže odgodu donošenja Zakona do trenutka donošenja propisa koji će definirati područje sjemenarstva na europskoj razini.