Zastupnice i zastupnici

Sandra Benčić

 • Predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode
 • Članica Odbora za pravosuđe

Damir Bakić

 • Član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu
 • Član Odbora za europske poslove

Urša Raukar – Gamulin

 • Članica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo
 • Članica Odbora za međuparlamentarnu suradnju
 • Članica Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

Jelena Miloš

 • Članica Odbora za predstavke i pritužbe
 • Članica Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo
 • Članica Odbora za europske poslove
 • Članica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije

Ivana Kekin

 • Članica Odbora za obitelj, mlade i sport
 • Članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku
 • Članica Odbora za ravnopravnost spolova
 • Članica Odbora za međuparlamentarnu suradnju
 • Zamjenica člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe