Koordinacijska tijela Stranke

Koordinacijska tijela Stranke koordiniraju aktivnosti te savjetuju upravna tijela Stranke . Koordinacijska tijela stranke nisu tijela upravljanja.

Koordinacijska tijela Stranke su:

  • lokalne, tematske i operativne grupe;
  • Teritorijalna, Tematska i Tehnička koordinacija te Koordinacija za suradnju s političkim inicijativama.

Odluka o lokalnim grupama (07.06.2023.)

Odluka o tematskim grupama (25.05.2023.)

Odluka o operativnim grupama (07.06.2023.)