Upravna tijela stranke

Upravna tijela stranke, njihove ovlasti i način odabira članova definirani su Statutom člancima 18 – 41.

Koordinatori stranke

 1. Sandra Benčić
 2. Tomislav Tomašević

Članovi Upravnog odbora

 1. Sandra Benčić
 2. Tomislav Tomašević
 3. Danijela Dolenec
 4. Damir Bakić
 5. Dušica Radojčić
 6. Teodor Celakoski
 7. Đuro Capor
 8. Urša Raukar-Gamulin
 9. Jelena Miloš
 10. Ivana Kekin
 11. Marina Ivandić
 12. Iva Ivšić
 13. Gordan Bosanac
 14. Tomislav Domes
 15. Boris Kiš
 16. Tomislav Medak
 17. Marijana Rimanić

Članovi Vijeća

 1. Sandra Benčić
 2. Tomislav Tomašević
 3. Danijela Dolenec
 4. Damir Bakić
 5. Dušica Radojčić
 6. Teodor Celakoski
 7. Đuro Capor
 8. Urša Raukar-Gamulin
 9. Jelena Miloš
 10. Ivana Kekin
 11. Marina Ivandić
 12. Iva Ivšić
 13. Gordan Bosanac
 14. Tomislav Domes
 15. Igra Šain Kovačević
 16. Ana Matan
 17. Morena Lekan
 18. Petra Marčinko
 19. Tamara Visković
 20. Ivana Brajdić
 21. Luka Korlaet
 22. Marko Giljača
 23. Nebojša Zelič
 24. Hana Paleka
 25. Ivica Profaca
 26. Svibor Jančić
 27. Boris Kiš
 28. Marija Brajdić Vuković
 29. Dražen Lučanin
 30. Ivan Slavica
 31. Dobriša Adamec
 32. Miha Paus
 33. Violeta Pancer
 34. Orjen Petković
 35. Ana Marković
 36. Martina Podboj
 37. Slaven Boljun
 38. Tanja Jadrešić
 39. Noel Mirković
 40. Radenko Sloković
 41. Davor Vuković
 42. Ana Fonović
 43. Nada Stanković
 44. Nevenka Sudac-Vinski
 45. Suzana Jašić
 46. Daniela Širinić
 47. Marin Živković
 48. Marta Kiš
 49. Marijana Rimanić
 50. Rada Borić
 51. Gordana Pasanec
 52. Nenad Ljubić
 53. Vinka Lozica
 54. Ana Profeta
 55. Branko Ančić
 56. Antonija Letinić
 57. Tomislav Medak
 58. Marijana Sumpor
 59. Tihomir Milovac
 60. Vesna Vrga Perović
 61. Ljubomir Nikolić
 62. Igor Miošić
 63. Draženka Polović