filozofski fakultet

Platforma Možemo! traži ostavku rektora Borasa

Zbog institucionalnog nasilja Sveučilišta u Zagrebu nad Filozofskim fakultetom tražimo trenutnu i neopozivu ostavku rektora Borasa i njegovog prorektorskog tima.