Platforma Možemo! traži ostavku rektora Borasa

Platforma Možemo! traži ostavku rektora Borasa

Politička platforma Možemo! zbog institucionalnog nasilja Sveučilišta u Zagrebu nad Filozofskim fakultetom traži trenutnu i neopozivu ostavku rektora Damira Borasa i njegovog prorektorskog tima.

Politička platforma Možemo! zbog institucionalnog nasilja Sveučilišta u Zagrebu nad Filozofskim fakultetom traži trenutnu i neopozivu ostavku rektora Damira Borasa i njegovog prorektorskog tima. Od nove vlade očekujemo da upotrijebi sve raspoložive mehanizme uprave i nadzora kako bi se nepravilnosti na Sveučilištu otklonile, a krivci pozvali na odgovornost. 

Konsternirani smo najnovijim aktima institucionalnog nasilja Sveučilišta u Zagrebu nad Filozofskim fakultetom. Apsurdnima smatramo odluku o suspenziji dekanice Filozofskog fakulteta prof.dr.sc. Vesne Vlahović-Štetić kao i odluku o imenovanju za obnašatelja dužnosti dekana Filozofskog fakulteta prof.dr.sc. Miljenka Šimprage koje je Senat Sveučilišta donio na sjednici održanoj 14. srpnja 2020.

Što se tiče suspenzije dekanice Filozofskog fakulteta prof.dr.sc. V. Vlahović-Štetić, kako je istaknuto u otvorenom pismu Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja članovima Senata, nipošto se prema odluci suda ne radi o činu zbog kojeg bi trebala biti donesena takva mjera predviđena za najteže slučajeve ozbiljnog i trajnog kršenja zakona i Statuta Sveučilišta, odnosno Fakulteta. Prema otvorenom pismu, Odluka rektora prof.dr.sc. D. Borasa o suspenziji je pravno sporna i u dijelu u kojem se za obnašatelja dužnosti dekana Filozofskog fakulteta imenuje prof.dr.sc. M. Šimpraga, s obzirom da je prof.dr.sc. M. Šimpraga izabran u znanstvenom području koje nije zastupljeno na Filozofskom fakultetu.

Neprihvatljivim smatramo i način na koji je Senat donio odluku o suspenziji. Već i sama Odluka koju je donio rektor Boras manipulira činjenicama iz Odluke Županijskog suda u Zagrebu i sadrži teške difamacije protiv dekanice Vlahović-Štetić. Sjednica Senata na kojoj je o odluci o suspenziji odlučivano održana je elektronskim putem, bez mogućnosti rasprave. Unatoč apelu nekih članova Senata da se ovako teška odluka ne donosi tim putem, predmet je ipak bio uvršten na dnevni red. Članovi Senata su svoje mišljenje samo mogli poslati e-mailom upućenim na administrativnu službu Rektorata, ali bez mogućnosti da ta mišljenja prije glasanja vide i komentiraju i ostali članovi Senata. U maniri najgorih montiranih postupaka, to je pravo bilo uskraćeno i dekanici Vlahović-Štetić. Tim činom je učinjen dosad najkrupniji korak u instrumentalizaciji Senata i nametanju samovolje rektora i Uprave Sveučilišta.

Da je zaista riječ o institucionalnom nasilju protiv FF-a potvrđuje i nedavna uskrata suglasnosti na program predloženika za dekana FF-a, prof.dr.sc. Nevena Jovanovića. I tom je prilikom odluka donesena bez valjanih razloga i istom metodom. Niti u toj prilici diskusija nije bila moguća, pa ni sam profesor Jovanović, inače član Senata, nije imao priliku obratiti se Senatu i očitovati se o navodnoj neprimjerenosti svoga programa.

Zloupotreba položaja rektora Borasa ovim nedavnim aktima dosegnuli su novu dimenziju: akademski standardi su pregaženi, a koncept autonomije Sveučilišta sveden je na razinu apsurdnog paravana u kojoj se odriče odgovornost prema Sveučilištu, akademskoj zajednici, znanstveno-obrazovnim vlastima i društvu u cjelini. Senat Sveučilišta kao najviše sveučilišno tijelo instrumentaliziran je, a većina njegovih članova metodom pritisaka dovedena je u položaj ovisnosti o samovolji rektora i klijentelističkim obrascima suradnje koje je Uprava Sveučilišta nametnula. Pritom je nanesena golema šteta Filozofskom fakultetu. Rad njegovih nastavnika i studenata omalovažen je, odluke njegovih tijela obezvrijeđene. Ukupno djelovanje Filozofskog fakulteta u ovim okolnostima je praktično onemogućeno.

Upravo zato dio članova Senata je odlučio predati svoje ostavke na dužnost u Senatu, a skupina dekana je i pismom upućenim rektoru Borasu izrazila svoje ogorčenje i dovela u pitanje legitimnost donesene odluke. Ova zbivanja su dovela i do sve snažnijih gibanja u smjeru dezintegracije Sveučilišta. U situaciji kad su akademske vrijednosti obezvrijeđene, a upravljanje Sveučilištem svedeno na autoritarnu demonstraciju nadmoći takva će se kretanja samo ubrzati.

Pridružujemo se zato zahtjevima za okončanjem ove nezabilježene krize upravljanja Sveučilištem na jedini preostali raspoloživi način: tražimo trenutnu i neopozivu ostavku rektora Borasa i njegovog prorektorskog tima. Od nove Vlade i budućeg ministra ili ministrice znanosti i obrazovanja očekujemo da upotrijebe sve raspoložive mehanizme i institute uprave i nadzora kako bi se nepravilnosti na Sveučilištu otklonile, krivci pozvali na odgovornost, a Sveučilištu omogućilo da iznađe put iz ovog bankrotiranog obrasca rukovođenja i upravljanja.