Vlasta Lendler-Adamec

7. izborna jedinica

Rođena sam 1968. u Karlovcu gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu diplomirala sam 1994.g. Ovlaštena sam arhitektica i urbanistica, od 2000.g. privatna poduzetnica, suvlasnica arhitektonskog projektnog ureda Projektni biro 2A.

Kao odgovorni projektant radila sam i radim na projektima koji zahtijevaju široku primjenu stručnih znanja, dobru organizaciju i koordinaciju niz sudionika u projektiranju i gradnji.

Aktivni sam dugogodišnji član Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovca, a nekoliko godina i predstavnik Sindikata biciklista u Karlovcu.

U Možemo! Karlovac priključila sam se 2021.g., a članica sam stranke od 2022.  Aktivno sudjelujem u pripremama naših gradskih i županijskih vijećnika za sjednice, sudjelujem u pripremama za pressice i sudjelujem u njima kao snimatelj i ponekad kao govornik, pišem priopćenja, objave na društvenim mrežama, dio sam tima za organiziranje tribina, predavanja,  itd. Odradila sam kampanju za lokalne izbore 2021. i mjesne izbore 2023.g.

Od 2021.g. član sam Odbora za komunalni sustav i razvoj grada Karlovca, te u okviru svoje struke i stručnih znanja aktivno sudjelujem u propitivanju gradskih odluka, te pripremi vijećnika.

Bila sam nositelj liste za GČ Rakovac na izborima za mjesnu samoupravu 2023., te nam je pobjeda iskliznula iz ruku za svega nekoliko glasova. Kao oporbena vijećnica u GČ Rakovac nastojim potaknuti promjene funkcioniranja mjesne samouprave, po uzoru na rad MO u Zagrebu, te su u tom smislu vidljive određene promjene.