Tomislav Domes

  1. izborna jedinica

Rođen sam 1979. godine u Zagrebu. Završio sam Školu primijenjene umjetnosti i dizajna i diplomirao politologiju na Fakultetu političkih znanosti. Od sredine 2000-ih bio sam profesionalno angažiran u organizacijama civilnog društva i nezavisne kulture. Od 2006. sam bio aktivno uključen u izgradnju organizacije Pravo na grad. Radio sam na kampanjama Ne damo Varšavsku (2007.-2011.) i Ne damo naše autoceste (2014.) te Kulturnjaci 2016. Među osnivačima sam stranke Možemo! gdje od početka radim na organizacijskim poslovima. Od 2021. sam zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i predsjednik skupštinskog Odbora za Statut, poslovnik propise.