Nevenka Sudac-Vinski

7. izborna jedinica

Rođena sam i živim Karlovcu, gdje sam obrazovana i radim. Po zvanju sam matematičko-informatički tehničar, zaposlena u Hrvatskim šumama na administrativnim poslovima. Početkom 2020. godine priključila sam se lokalnoj grupi Možemo! Karlovac u kojoj učestvujem u radu na lokalnim i regionalnim temama. Članica sam Odbora za poljodjelstvo i šumarstvo u Karlovačkoj županiji.