Miha Paus

8. izborna jedinica

Diplomirao sam na Pomorskom fakultetu u Rijeci i otada sam uglavnom zaposlen u brodograđevnoj industriji. Dugogodišnji sam član mjesnog odbora s kolegama iz kvarta. Po prvi puta u politiku ulazim s Možemo! kao član lokalne pulske grupe od samog osnivanja. Dvije godine obnašao sam dužnost Gradskog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pule. Glavna područja interesa su mi industrija i transport.