Možemo! i Zagreb je NAŠ! predstavili program za obrazovanje

Možemo! i Zagreb je NAŠ! predstavili program za obrazovanje

Gradonačelnički kandidat Tomislav Tomašević, saborski zastupnik Damir Bakić te članovi platforme Možemo! Zora Subotić i Tomislav Reškovac predstavili su program za obrazovanje Možemo! i Zagreb je NAŠ!

Gradonačelnički kandidat Tomislav Tomašević, saborski zastupnik Damir Bakić te članovi platforme Možemo! Zora Subotić i Tomislav Reškovac predstavili su program za obrazovanje Možemo! i Zagreb je NAŠ!

Tomislav Tomašević pritom je istaknuo:

“Godinama smo svjedoci sustavnog zanemarivanja i nedovoljnog ulaganja u odgojno-obrazovnu infrastrukturu i obrazovne programe u gradu Zagrebu. Rezultat toga su dotrajali vrtićki i školski objekti, neadekvatni i nesigurni prostori u kojima nije moguće provoditi suvremene odgojno-obrazovne programe, izostanak smještajnih kapaciteta u dječjim vrtićima, prekomjeran broj djece u vrtićima i školama što se negativno odražava na radne uvjete zaposlenih, fizička neprilagođenost škola djeci s različitim vidovima invaliditeta, izostanak adekvatnih obrazovnih programa za osobe starije životne dobi i slično. S obzirom da je takvo opće stanje nedopustivo te da smo svjesni činjenice da je ulaganje u obrazovanje ključno za razvoj Zagreba, u našem programu obrazovanje čini jedan od ključnih prioriteta.”

Prioriteti Možemo! i Zagreb je NAŠ! u obrazovanju odražavaju temeljna načela cijelog programa. Posebnu važnost posvetit će zelenoj transformaciji škola i vrtića u kojima će djeca jesti zdravu i lokalno uzgojenu hranu; kvalitetni vrtići i škole te programi za osobe starije životne dobi bit će dostupni svima bez obzira na socijalni status, poštivat će se pedagoški standardi, a kroz inovativne projekte i posebne odgojno-obrazovne programe potaknut će se aktivnost i participacija djece i učenika te će se osnažiti partnerstva između odgojno-obrazovnih institucija i njihove lokalne zajednice.

Upravo je lokacija današnje konferencije za medije, u MO Pongračevo znakovita, jer je tu došlo do velikog povećanja broja stanovnika, i opet društvena infrastruktura nije pratila taj rast. Nakon 5 godina peticija i pritisaka građana konačno se ovdje počelo s izgradnjom osnovne škole, ali samo za niže razrede pa je potrebna u budućnosti dogradnja osnovne škole, podsjetio je Tomašević.

“Obnova otvara jedinstvenu priliku transformacije svih odgojno-obrazovnih objekata u zelene vrtiće i škole 21. stoljeća. Stoga ćemo osigurati da svi objekti, gdje god je to moguće, istovremeno prođu zelenu transformaciju (mogućnost pasivnog dizajna, solarnih panela na krovu, ugradnje proizvoda kojima se štedi potrošnja vode, odvojenog i sigurnog prikupljanja otpada te vrtićkih i školskih vrtova). Zahvaljujući zelenoj obnovi objekti će imati manji ekološki otisak, a istovremeno će pridonositi značajnoj uštedi režijskih troškova u gradskom proračunu”, naglasio je Tomašević.

Damir Bakić, saborski zastupnik platforme Možemo! i sveučilišni profesor naglasio je da program za obrazovanje pokriva cijeli niz područja i neizmjerno važnih tema koje pokrivaju čitavu obrazovnu vertikalu.

“Od dostupnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dakle proširenja jasličkih i vrtićkih kapaciteta te poboljšanja uvjeta rada odgajatelja, preko unapređenja materijalnog standarda osnovnih i srednjih škola, osiguranja zdravih školskih obroka, izmicanja politike iz procesa izbora ravnatelja osnovnih i srednjih škola, pomoći u rješavanju deficita nastavnika matematike i prirodoslovnih predmeta, do suradnje s fakultetima zagrebačkog sveučilišta u znanstvenim i stručnim projektima usmjerenih k nalaženju tehnoloških rješenja kojima je moguće unaprijediti komunalne usluge i poboljšati kvalitetu života svih građana.”

Zora Subotić, psihologinja i psihoterapeutkinja, naglasila je važnost sustavne brige za psihološko zdravlje djece od najranije dobi s ciljem prevencije te podrške njihovom zdravom emocionalnom razvoju – kako da djeca budu dobro, a ne samo dobra.

Prema nedavno objavljenom istraživanju mentalnog zdravlja djece uslijed pandemije i potresa, koje je provedeno na 22 000 osnovno i srednjoškolaca u Zagrebu više od 50 posto djece imalo je problema s koncentracijom, 39 posto djece se boji ostati samo kod kuće, 14 posto djece ima simptome iz kruga PTSP, 47 posto je zabrinuto za sigurnost članova obitelji, a 9 posto djece ima povišenu razinu depresivnosti i/ili anksioznosti. Iz rezultata istog istraživanja vidljivo je da se više od 50 posto osnovnoškolaca i 30 posto srednjoškolaca u Zagrebu teško nosi s online nastavom.

Subotić je upozorila da je u ovakvom alarmantnom kontekstu, uloga stručnjaka ključna. No, u Zagrebu je u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju 1 psiholog zaposlen na 1 128 učenika, a više od polovice osnovnih škola nema psihologa. Zaključila je da je nužno osigurati stručne suradnike i psihologe u svim školama u Zagrebu.

Tomislav Reškovac, profesor filozofije, logike i književnosti govorio je o potrebi uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u zagrebačke škole:

“Možemo! vidi Zagreb kao grad u kojem njegovi građani aktivno i zajednički sudjeluju u odlučivanju o onome što se tiče svih. Kako bismo djecu i mlade ljude pripremili za to da doista budu građani, uvest ćemo i podupirati, u suradnji s osnovnim i srednjim školama, odgoj i obrazovanje za aktivno demokratsko građanstvo kao izvannastavnu aktivnost. Njegov je cilj razviti osjetljivost za probleme u zajednici, omogućiti usvajanje znanja i vještina koje vode njihovom razumijevanju i potaknuti spremnost na osobni doprinos njihovom rješavanju”.

Dodatno, istaknuo je kako će inicirati i kontinuirano podupirati inovativne projekte vrtića i škola koji unapređuju kvalitetu njihovog rada i koji se koncipiraju i provode u suradnji s različitim akterima iz lokalne zajednice, od fakulteta i istraživačkih instituta, organizacija civilnog društva, pa do obrta, zadruga, i društvenih poduzeća.