Rada Borić

Četvrta na listi za Europski parlament

Rođena sam u Zagrebu, gdje sam na Filozofskom fakultetu završila dodiplomski i poslijediplomski studij hrvatskog jezika i književnosti.

Bila sam Fulbrightova stipendistica te dugogodišnja lektorica i predavačica hrvatskog jezika i kulturne povijesti Balkana na sveučilištima u Finskoj i SAD-u. Autorica sam prvog Finsko-hrvatsko-finskog rječnika za koji sam dobila od Predsjednice Republike Finske Tarje Halonen odličje Red vitezova bijele ruže Finske.

Suosnivačica sam i potpredsjednica Nove ljevice i članica Vijeća Možemo!. Izabrana sam za zastupnicu u Hrvatski sabor 2020. godine, a u mandatima od 2017. do danas sam zastupnica u Skupštini Grada Zagreba.

Dugogodišnje međunarodno iskustvo stekla sam u promicanju prava žena: bila sam ili sam još uvijek članica brojnih međunarodnih mreža, uključujući European Women’s Lobby, najveću mrežu ženskih organizacija u EU, One Billion Rising, Nobel Women’s Initiative, Mediterranean Women Mediators Network, te sam ekspertica za rodnu ravnopravnost European Gender Institute.

Kao potpredsjednica Europskog ženskog lobija sudjelovala sam u parlamentarnim raspravama diljem EU. U osam mjeseci rada u Briselu upoznala sam i rad Europskog parlamenta i drugih tijela i organizacija, redovitim odlaskom na sastanke i konzultacije sa zastupnicama EP-a. Radila sam treninge za članove/članice GUE-NGL vezano uz rodnu tematiku, kao i sudjelovala u razgovorima o mogućoj političkoj suradnji. Sudjelovanje na konferencijama i skupovima u EU i na drugim kontinentima omogućilo mi je bolje poznavanje i razumijevanje politika koje se odnose na položaj žena, izbjeglica i migranata u EU i svijetu.

Rodna ravnopravnost, posebice ženska seksualna i reproduktivna prava, sudjelovanje žena u politici i upravama poduzeća, kao i ljudska prava manjinskih zajednica, ljudska sigurnost i mirovne politike bili bi u središtu moje političke borbe u EP. Važna mi je i socijalna pravednost, briga o osobama starije životne dobi, radnicama/ima, uključujući borbu za EU regulativu koja bi osigurala više jednakosti (minimalne plaće, pristup zdravstvenim servisima, smanjivanje siromaštva), briga o izbjeglicama, azilantima, stranim radnicama/ima. Jačanju revizionizma, rasizma i fašizma suprotstavit ću vrijednosti antifašizma i politike mira i nenasilja.