Loading Događaji

Prigovor na Informaciju o sažetku nacrta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

16.11.2023. Cijeli dan

U prigovoru na točku dnevnog reda pod nazivom “Informacija o sažetku nacrta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.” tražili smo da predlagatelj, Vlada RH, dostavi zastupnicima/cama cjeloviti dokument, a ne samo sažetak.