Danas smo u Dugom Selu, od 17 h do 20 h!

Danas smo u Dugom Selu, od 17 h do 20 h!

Naši Vilim Matula i Jelena Miloš danas dolaze u Dugo Selo – u 17 sati vas čekaju pod vurom! Dođite upoznati naše ljude na listi u 2. izbornoj jedinici, vidimo se! 🙂 #možemo #drugačijaDruga