Živio 1. maj!

Na nacionalnoj i europskoj razini, Možemo! zagovara rast plaća i stvaranje kvalitetnih, zelenih radnih mjesta kroz zelenu reindustrijalizaciju, ulaganje u sektore kao što su obnovljivi izvori energije, poljoprivreda i proizvodnja hrane, održivi promet (naročito željeznice), te obnova stambenog fonda, istaknuli su na konferenciji za medije Jelena Miloš i Gordan Bosanac, vodeći kandidati stranke Možemo! na predstojećim izborima za Europski parlament. 

Miloš je nakon uvodne čestitke za Međunarodni praznik rada istaknula kako za su Možemo! radnička prava i sindikalno organiziranje jedna od temeljnih vrijednosti i prioriteta, koju podržavaju, a što su pokazali i kroz upravljanje Zagrebom. Podsjetila je kako je iza gradske uprave Možemo! nekoliko rundi unapređenja materijalnih prava radnika i povećanja plaća. Obnovili su kolektivne ugovore, podržavaju kolektivno pregovaranje u ustanovama gdje ga prije nije bilo, a unaprijeđen je i dijalog kroz Gospodarsko-socijalno vijeće.

“Nažalost, u Hrvatskoj su godinama nažalost političari zanemarivali i sindikate, nisu se poštovali kolektivni ugovori, nisu se dizale plaće, nije se vrednovao rad.  I to je razlog zašto su mnogi odlučili iseliti iz zemlje”, ocijenila je. 

Miloš ističe kako se Možemo! nastavlja zalagati za sigurne oblike rada, strožu regulaciju platformskog i agencijskog rada te za suzbijanje zloupotrebe rada stranih radnika, a takve politike zagovarat će i na europskoj razini. 

“Konkretnije, kao dio Europskih zelenih u Europskom parlamentu, zalagat ćemo se da EU ide u smjeru dobrog života za sve, bolje plaćenih i zelenih poslova, te za priuštivo stanovanje, hranu i energiju, kao i ulaganja u javni i zeleni prijevoz. 

Zato ćemo se u Europskom parlamentu boriti za politike od kojih ćemo imati koristi na nacionalnoj razini”, najavila je. 

“Zahtijevat ćemo”, rekla je Miloš, “kroz Zeleni i socijalni plan Europskih zelenih, velika ulaganja u zelenu industriju i infrastrukturu kroz sektore kao što su obnovljivi izvori energije, građevine, održivog prometa (naročito ulaganja u željeznice), poljoprivrede i prehrambene industrije. To znači da će EU ulagati više sredstava primjerice u razvoj željeznica (što je ključno za mobilnost radnika), da možemo koristiti EU sredstva za razvoj zelene javne nabave što želimo provesti u Hrvatskoj i da možemo pokrenuti značajne investicije u solarnu energiju, energetsku obnovu koja znači i manje račune za građane, a to donosi i nove poslove”. 

Možemo! će u EP-u naročito zagovarati politike za sigurnija radna mjesta, sindikalno organiziranje i kolektivno pregovaranje, održivije radno vrijeme kroz pravo na isključivanje nakon radnog vremena, omogućavanje rada na daljinu i fleksibilnog radnog vremena na razini EU.  Miloš je podsjetila i na to kako se tijekom svojeg rada u sindikatu Unieuropa u Bruxellesu zalagala upravo za takve politike,a posebno će se zalagati za veća ulaganja i bolje plaćene poslove skrbi za starije i osobe s invaliditetom.

“Na nadolazećim izborima za Europski parlament ćemo odlučiti hoće li Europa i Hrvatska nastaviti s politikama podupiranja radnika i poboljšanja uvjeta života ili će se vratiti politikama štednje. Zato pozivamo građane da glasaju za opcije kojima je kvaliteta života i rada na prvom mjestu”, rekla je Miloš. 

Gordan Bosanac je ocijenio kako je izgledno da će se u Hrvatskoj  i ove i idućih godina biti potrebe za stranom radnom snagom, zbog čega time treba kvalitetno upravljati: poštivati radna prava stranih radnika a ne ih izrabljivati i ojačati politike integracije, za što su odgovorni i javni i poslovni sektor. 

“Neprihvatljivo je da dolazak stranih radnika ruši cijenu rada – ako postoji potreba za radnicima očito postoje i dobra poslovanja tvrtki koje trebaju radnike i mogu ih adekvatno plaćati. Boljom regulacijom dolaska stranih radnika, kroz kvote moguće je onemogućiti tvrtke da stranu radnu snagu dovode samo zbog snižavanja cijena rada”, istaknuo je. 

Najavio je i kako je pred novim sazivom EU parlamenta upravljanje migracijama: potreba EU za radnom snagom je i prilika da se osiguraju sigurne i legalne migracije u Europu i drastično se smanji pritisak ilegalnih ulazaka. “Netom usvojeni pakt o azilu i migracijama to je propustio učiniti, i kao EU parlamentarci osigurat ćemo da se to omogući.  Za to je potreban širi EU dogovor do kojeg vjerujemo da će doći, jer sve članice EU imaju manjak radne snage,”, zaključio je Bosanac.