Urša Raukar-Gamulin

Odbori

Članica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo

Članica Odbora za međuparlamentarnu suradnju

Članica Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

Rođena sam i obrazovana u Zagrebu. Završila sam studij glume na ADU 1983. i od tada sam članica glumačkog ansambla ZKM-a.

Od samih početaka demokratskih promjena aktivna sam u mnogim inicijativama borbe za ljudska prava, javni interes i boljitak u kulturi – od borbe za povrat imena Trga žrtava fašizma i 1000 potpisa hrvatskih kulturnih djelatnika do Varšavske i Kulturnjaka2016.

Jedna sam od osnivačica Centra za dramsku umjetnost, zaklade Solidarna (i prva predsjednica Uprave) i političkih organizacija Zagreb je NAŠ! i Možemo! U nekoliko mandata bila sam članica Upravnog odbora HDDU-a.

Trenutno sam članica Upravnog odbora Možemo!