Rada Borić

Rođena sam u Zagrebu, gdje sam na Filozofskom fakultetu završila dodiplomski i poslijediplomski studij hrvatskog jezika i književnosti. Bila sam Fulbrightova stipendistica te dugogodišnja lektorica i predavačica hrvatskog jezika, jugoslavenskih književnosti i kulturne povijesti Balkana na sveučilištima u Finskoj i SAD-u. 

Suosnivačica sam i potpredsjednica stranke Nova ljevica (od 2016.) i članica Vijeća Možemo!. Na izborima za Hrvatski sabor 2020. nosila sam listu u 7. izbornoj jedinici, na kojoj smo ostvarili izvrstan rezultat (gotovo 20.000 glasova)  i ulazak u Sabor, te vjerujem da sam i svojim jednogodišnjim zastupničkim radom u Saboru, a posebice u Odboru za ravnopravnost spolova i Odboru za obitelj, mlade i sport, dosljedno zastupala naše politike.

U mandatima 2017.- 2021. i 2021. –  sam zastupnica u Skupštini Grada Zagreba. U aktualnom mandatu predsjednica sam Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova i članica Povjerenstava za zaštitu od nasilja u obitelji, Povjerenstva za davanje stanova u najam kao i Radne skupine za pripremu Strategije urbane sigurnosti.

Na civilnoj sceni aktivna sam 30 godina – suosnivačica  sam ženskih i mirovnih organizacija i inicijativa – Centar za žene žrtve rata, Ženska mreža Hrvatske, Centar za ženske studije i Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke, Ženski sud za bivšu Jugoslaviju. Članica sam brojnih međunarodnih mreža, uključujući European Women’s Lobby najveću mrežu ženskih organizacija u EU, čija sam bila potpredsjednica, One Billion Rising, Nobel Women’s Initiative, Mediterranean Women Mediators Network. Forbes Magazine proglasio me 2010. jednom od sedam najmoćnijih feministkinja svijeta.

Autorica sam prvog Finsko-hrvatsko-finskog rječnika za koji sam dobila od Predsjednice Republike Finske Tarje Halonen odličje Red vitezova bijele ruže Finske. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović odlikovao me 2013. Redom hrvatskog pletera “za osobiti doprinos i zaštitu ženskih prava u Republici Hrvatskoj, u zemljama regije i Europskoj uniji”.

Vjerujem da sam prisutnošću u javnosti, sudjelovanjem na brojnim konferencijama, panelima, skupovima, ali i aktivističkim akcijama, kao i medijskim istupima dosljedno zagovarala politike koje su temelj našeg stranačkog programa i djelovanja.

Rodna ravnopravnost, ljudska prava (sudjelovala sam u radu tematske grupe Možemo! o ljudskim pravima, a kroz Povjerenstvo za ravnopravnost spolova predložila niz mjera za zaštitu žena koje su preživjele rodno uvjetovano nasilje) bit će i dalje u središtu moje političke borbe.

Važna mi je socijalna pravednost, briga o osobama starije životne dobi/umirovljenicima, radnicama/ima, briga o izbjeglicama (sudjelovala sam u izradi prvog Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u ratu) i azilantima i dio mog budućeg političkog angažmana odnosio bi se upravo na njih. Posebno mi je važno očuvanje antifašističkih vrijednosti i nastavit ću na promicanju mirovnih politika.