Ivana Kekin

Odbori

Članica Odbora za obitelj, mlade i sport

Članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

Članica Odbora za ravnopravnost spolova

Članica Odbora za međuparlamentarnu suradnju

Zamjenica člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

Rođena je 24.1.1984. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sv. I. Zelini. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine, a potom stekla specijalizaciju iz psihijatrije te subspecijalizaciju iz psihoterapije.

Doktorirala je 2018. godine, a disertacija je dobila Dekanovu nagradu za najbolji doktorat Medicinskog fakulteta. Zaposlena je na Klinici za psihijatriju KBC-a Zagreb.

Članica je Nove ljevice od osnivanja, 2016. godine i stranke Možemo!. Sudjelovala je u nizu društveno aktivnih prosvjeda, a na parlamentarnim izborima 2020. bila je kandidatkinja na listi Nove ljevice. Predsjednica je Nove ljevice od rujna 2020.