Gordan Bosanac

Rođen sam u Zagrebu gdje sam završio smjer dipl. ing. fizike na PMF-u. Nisam se dugo zadržao u znanosti, jer sam od kraja 90-ih paralelno završio Mirovne studije u Zagrebu i postao aktivan u civilnom društvu radeći na temama demilitarizacije i prigovora savjesti u vojsci. Uz aktivizam završio sam i magisterij u Školi za javne politike pri University College London iz područja ljudskih prava. Od 2000. – 2019. bio sam zaposlen u Centru za mirovne studije (CMS). Radio sam na organizaciji prvih Zagreb Prideova, a kasnije se u CMS-u bavio temama LGBT prava, migranata, vladavine prava i ponajviše ljudskom sigurnosti, monitorirajući rad policije, tajnih službi (bio sam i član saborskog Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija) i vojske iz perspektive ljudskih prava. 

S grupom nevjerojatnih suboraca/kinja imam privilegiju 2019. godine osnovati Možemo!. Od ulaska Možemo! u Sabor bio sam podrška našim zastupnicama kao tajnik saborskog Kluba. Kroz taj posao gledao sam Sabor „iz prvog reda“, naučio sve saborske procedure, ali i uživao u pripremama saborskih rasprava i amandmana. Izrazito sam ponosan kako je, u odnosu na druge saborske klubove, naš mali saborski Klub doprinosio vidljivosti, ali prvenstveno i političkom sazrijevanju naše stranke. Pokazali smo ono što smo i obećali: borbenost i znanje!