Dubravka Novak

Rođena sam u Varaždinu 1965. godine. Prosvjetni sam radnik u sustavu osnovnog obrazovanja 36 godina. Uz profesionalni rad u školi bavim se radijskim novinarstvom i voditeljica sam radijskog programa na lokalnom radiju. Moji interesi su u području
obrazovanja, dječjih i ljudskih prava, socijale, kulture, zaštite prirode i opće dobro. Suosnivačica sam Dječjih foruma za prava djeteta i Dječjeg gradskog vijeća Varaždina te članica koordinacijskih odbora grada i županije prijatelja djece te dobitnica državne nagrade za promicanje dječjih prava. Sudionica sam i povremeno organizator tribina, strukturiranih dijaloga, različitih edukacija i seminara na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini na području ljudskih prava, građanskog odgoja i medija.

Članica sam varaždinske lokalne političke platforme Budimo grad koja je prvi puta sudjelovala na prošlim lokalnim izborima te sam bila nositeljica Nezavisne liste Dubravke Novak.

Od 2021. godine sudjelujem u radu Gradskog vijeća Varaždina.