Vilim Matula vas poziva da izađete na izbore

Vilim Matula vas poziva da izađete na izbore

Vilim Matula: “Godinama sam se s brojnim udrugama, kao aktivist, borio protiv nepravdi, neravnopravnosti i nejednakosti u hrvatskom društvu.
Tada smo shvatili da nema druge nego stupiti u političku arenu. Mislim da na ovim izborim prvi put možemo glasati ZA. Možemo glasati za Možemo!”