Upute biračima o glasanju izvan biračkog mjesta

Upute biračima o glasanju izvan biračkog mjesta

Na lokalnim izborima mogu glasovati samo birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i samo u mjestu svog prebivališta te koji imaju važeću osobnu iskaznicu. Osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, smatraju se važećima.
 
Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje koju izdaju nadležna upravna tijela koja vode registar birača u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta birača.

Glasanje izvan biračkog mjesta:

  1. birača koji zbog bolesti ili invaliditeta ne mogu pristupiti na biračko mjesto
  2. birača kojima je propisana mjera samoizolacije
  3. birača – korisnika ustanova socijalne skrbi koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto

Birači koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto o tome trebaju obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor kojem pripada prema mjestu svog prebivališta do 12:00 sati na dan održavanja izbora.

Birački odbor će biraču koji je o nemogućnosti pristupanja biračkom mjestu obavijestio općinsko/gradsko izborno povjerenstvo ili birački odbor, omogućiti glasanje na adresi njegova prebivališta, ako je ta adresa u obuhvatu biračkog mjesta.

Članovi biračkog odbora biraču omogućuju glasanje na način da sve radnje obavljaju ispred ulaznih vrata u stan/kuću/ustanove socijalne skrbi u kojem/kojoj se birač nalazi, osim ako birač nije u mogućnosti pristupiti ulaznim vratima, kada članovi biračkog odbora sve radnje obavljaju u stanu/kući.

Članovi biračkog odbora koji posjećuju birača koji ne može pristupiti biračkom mjestu zbog izrečene mjere samoizolacije, biraču omogućuju glasanje isključivo na način da sve radnje obavljaju ispred ulaznih vrata u stan/kuću u kojem/kojoj se birač nalazi. 

Glasanje izvan biračkog mjesta birača kojima je dijagnosticirana zaraza sa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Birač kojem je dijagnosticirana zaraza sa SARS-CoV-2 (COVID-19), uslijed čega ne smije pristupiti biračkom mjestu, dužan je obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor kojem pripada prema mjestu svog prebivališta do 12:00 sati na dan održavanja izbora.

Birački odbor će biraču kojem je dijagnosticirana zaraza i koji je u nemogućnosti pristupanja biračkom mjestu obavijestio općinsko/gradsko izborno povjerenstvo ili birački odbor, omogućiti glasanje na adresi njegova prebivališta, ako je ta adresa u obuhvatu biračkog mjesta.

Članovi biračkog odbora koji dolaze po pozivu birača kojem je dijagnosticirana zaraza, biraču omogućuju glasanje na način da sve radnje obavljaju ispred ulaznih vrata stana/kuće u kojem/kojoj se u trenutku glasanja taj birač nalazi i to isključivo uz pomoć osobe od povjerenja koja će po uputi tog birača ispuniti glasačke listiće.

Birač kojem je dijagnosticirana zaraza ne smije imati neposredan bliski kontakt sa članovima biračkog odbora koji dolaze po pozivu birača niti sa glasačkim listićima.

Radi utvrđenja identiteta birača, birač kojem je dijagnosticirana zaraza dužan je pokazati se članovima biračkog odbora na primjerenoj udaljenosti i na odgovarajući način.

Članovi biračkog odbora koji dolaze po pozivu birača kojem je dijagnosticirana zaraza, nakon što su utvrdili identitet birača uvidom u njegovu osobnu iskaznicu koju im je dala osoba od povjerenja, osobi od povjerenja, nakon što je ona dezinficirala ruke, daju odgovarajuće glasačke listiće koje ta osoba ispunjava sukladno dobivenoj uputi od birača, nakon čega osoba od povjerenja presavija glasačke listiće, stavlja ih u posebne omotnice, zatvara ih i predaje članovima biračkog odbora.

Glasanje birača koji nisu u mogućnosti samostalno glasati

Birač koji zbog kakve tjelesne mane (sljepoća, slabovidnost, oštećenje gornjih ekstremiteta ili druga oštećenja koja mu onemogućavaju samostalno glasovanje) ili zbog toga što je nepismen, ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom pismenom osobom koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste odnosno redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg birač glasuje.