Tzv. lex AP predstavlja dramatičan udarac na medije, javni interes i demokraciju

Tzv. lex AP predstavlja dramatičan udarac na medije, javni interes i demokraciju

Oštro osuđujemo izmjene kaznenog zakona koji zadiru u transparentnost kaznenog procesa te predstavljaju udarac na medije, na pravo uvida u istražni postupak kada je to u javnom interesu i na borbu protiv korupcije.

„Ovo je radikalni udar na slobodu medija i demokratske procese u državi, jedan od najradikalnijih u eri Andreja Plenkovića. Oštro osuđujemo izmjene kaznenog zakona koji zadiru u transparentnost kaznenog procesa te predstavljaju udarac na medije, na pravo uvida u istražni postupak kada je to u javnom interesu i na borbu protiv korupcije. Pozivamo sve, civilno društvo, akademsku zajednicu i medije da reagiraju i da zajedno kažemo Plenkoviću da je ovo netema – i da ovakav zakon ne smije biti tema u društvu koje se naziva demokratskim“, rekle su Urša Raukar Gamulin i Sandra Benčić o tzv. lexu AP koji će se idućeg tjedna naći pred saborskim zastupnicima.

„Radi se o uvođenju novog kaznenog djela sa zapriječenom kaznom do 3 godine zatvora koje se odnosi na neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje koje se tiče sudionika postupka. Treba se podsjetiti da je ove izmjene kaznenog zakona Andrej Plenković najavio upravo kad se u medijima pojavio kao AP u SMS prepiskama Uskokovih optuženica Žalac i Rimac, rekla je Urša Raukar.

„Iako je Plenković naknadno, nakon pritiska javnosti uklonio novinare kao  počinitelje kaznenog djela, za otkrivanje počinitelja prema medijima se mogu primijeniti sve mjere za prikupljanje dokaza, kao što su oduzimanje mobitela ili kompjutera ili prisluškivanje, što je također direktni udar i na novinare i na javni interes. Treba naglasiti da je remećenje istrage moguće sankcionirati prema postojećimi zakonima, a bez udara na javni interes i slobodu medija. Podržavamo HND: u ovom slučaju zakon treba primjenjivati, a ne mijenjati“, rekla je Raukar Gamulin.

Sandra Benčić podcrtala je da ovim zakonskim izmjenama istrage koje su dosad bile nejavne sada ponovo postaju tajne: „Time se vraćamo na postavke Zakona o kaznenom postupku iz 2008. godine kojeg je Ustavni sud  svojom odlukom 2012. srušio, rekavši da istrage i predistražni postupci moraju biti transparentni i pod okom javnosti.

Benčić je podsjetila da se zato tada i prešlo s koncepta tajne istrage, kod koje vrijedi da je odavanje dokumentacije ili dokaza i drugog materijala u procesu kazneno djelo odavanja tajne, na nejavnu istragu, kod koje otkrivanje takvih materijala nije kazneno djelo.

Ovim izmjenama ponovo je moguće kazneno progoniti ne samo medije već i okrivljenika i žrtvu i njihove odvjetnike. Benčić je upozorila da se ponovno uvodi kazneno djelo za odavanje informacija koje su možda u javnom interesu ili interesu žrtve čime istrage ponovno postaju tajne, što je ozbiljno zadiranje u transformacijske procese koje smo proveli prije ulaska u EU, zbog pritisaka da se demokratski standardi integriraju u kazneno zakonodavstvo”.

Zato da bi zaštitio sebe i koruptivnu stranku od skandala u medijima, Plenković nas vraća na standarde koje su upravo od EU i Ustavnog suda prije našeg članstva u EU smatrani nedovoljno demokratskima i nedovoljno dobrima, naglasila je Benčić za kraj.