Tomislav Tomašević o programu Vlade RH

Tomislav Tomašević o programu Vlade RH

Tomislav Tomašević: Premijer je govorio o transformaciji Hrvatske u otporno gospodarstvo. Drago mi je da koristi ovaj termin. “Zeleno otporno gospodarstvo” je bio jedan od tri stupa našeg programa. Jer ova kriza je pokazala je svu ranjivost naše ekonomije. Ali znamo tko je pretežno bio na vlasti u zadnjih 30 godina, i tko je kriv da smo dozvolili kriminalnu privatizaciju, povećali nejadnakosti i smanjili svoj ekološki kapital.”