Sandra Benčić: Imamo 6 žena na vrhu naših listi

Sandra Benčić: Imamo 6 žena na vrhu naših listi

Sandra Benčić: “Imamo 6 žena na vrhu naših listi, ali ne radi se samo o kvantitetu, u smislu broja žena, nego i u smislu kvalitete politike koju one nose. To su žene koje godinama rade u svojim zajednicama na poboljšanju života ranjivih skupina, gospodarstva, te općenito pitanjima izgradnje zajednice i solidarnosti. To je politika koju mi danas donosimo pred Sabor, a vrlo uskoro i u Sabor.” #ženesuzakon #možemo