Promjena je počela.

Promjena je počela.

Kada smo preuzeli upravljanje Gradom Zagrebom, zatekli smo zapušten i korumpiran sustav, praznu blagajnu i grad oštećen potresom, no napravili smo zaokret u upravljanju.

Kada smo preuzeli upravljanje Gradom Zagrebom, zatekli smo zapušten i korumpiran sustav, praznu blagajnu i grad oštećen potresom.

U ove dvije godine otkad upravljamo Gradom napravili smo značajne pomake – od onih svima primjetnih, koji su doprli do baš svakog kućanstva, do onih drugih, manje vidljivih, ali presudnih za stabilnost i razvoj Zagreba. Promijenili smo model upravljanja i stabilizirali financije, što nam je omogućilo da ove godine pokrenemo veća kapitalna ulaganja usmjerena na razvoj Zagreba. Gradimo zdrave temelje sustava kako bi, ojačan, odgovorio na sve izazove vremena i kako se problemi ne bi rješavali stihijski ili preko veze. Uhvatili smo se ukoštac s teškim problemima koji su godinama zanemarivani, poduzimamo velike i složene reformske zahvate te mijenjamo grad kako bi bio bolji, pravedniji i zeleniji za sve nas.

U nastavku donosimo izvještaj o najvažnijim promjenama koje smo napravili u posljednje dvije godine – neke od njih dubinski mijenjaju način upravljanja Gradom, dok druge izravno unaprjeđuju javne usluge i kvalitetu života građanki i građana. 

Mnoge odluke koje donosimo su teške te nailazimo na puno otpora onih koji žele da sve ostane po starom, no ne posustajemo. Prije dvije godine vjerovali ste da je prava promjena moguća. Još je puno izazova u godinama pred nama, ali nećemo vas iznevjeriti. U ove dvije godine, promjena je počela!

Napravili smo zaokret u upravljanju

Nakon desetljeća nepotizma, političkog kadroviranja, zapuštenosti i nebrige, reorganizirali smo gradsku upravu i pokrenuli centralizaciju i racionalizaciju poslovanja Zagrebačkog holdinga.

 • Napravili smo reorganizaciju Gradske uprave, integracijom smanjili broj ureda s 27 na 16 i putem transparentnih natječaja za pročelnike angažirali sjajne stručnjake
 • Gradska uprava sada broji oko 200 (7,3%) zaposlenika manje, pri čemu je broj rukovodećih mjesta smanjen za oko 38%, a povećan broj radnika u poslovima od najveće važnosti za građane: komunalnom i prometnom redarstvu, izdavanju dozvola, pravnim i europskim poslovima i poslijepotresnoj obnovi.
 • U Zagrebačkom holdingu proveli smo restrukturiranje koje nikad nije provedeno nakon spajanja komunalnih poduzeća u Holding: smanjili smo višak u administraciji od oko 700 zaposlenika i pokrenuli ciklus zapošljavanja na operativnim zanimanjima.
 • Zaključili smo kolektivni ugovor koji će vrijediti do ožujka 2026., a kojim je definirana nova sistematizacija radnih mjesta: radnicima u različitim sastavnicama Holdinga ujednačeni su koeficijenti za poslove iste složenosti, što je dugi niz godina bio izvor nepravdi i opravdanog nezadovoljstva.
 • Ukinuli smo agencijski rad u Holdingu i ponudili ugovore na neodređeno svim agencijskim radnicima koji su radili na operativnim poslovima.

Stabilizirali smo gradske financije

Pri dolasku na vlast, u lipnju 2021., zatekli smo praznu blagajnu i ogromne dugove. Konsolidirani dug Grada i Holdinga iznosio je 8,2 milijarde kuna: Holdinga 5 milijardi, Grada 2,4 milijarde, a ZET-a 900 milijuna kuna. Uza sve to bivša je vlast u proračunu nezakonito akumulirala i deficit od 1,4 milijarde kuna, kasneći s isplatama za materijalne troškove škola i vrtića. U ove dvije godine stabilizirali smo financije i Grada i Holdinga: 

 • Uz značajne uštede i racionalizacije već na kraju 2021. stabilizirali smo gradski proračun i godinu završili s minimalnim deficitom.
 • Na kraju 2022. ostvarili smo suficit od čak 440 milijuna kuna, premašivši zadani cilj planiranog suficita od 300 milijuna kuna. Sav taj višak prihoda mora ići na pokrivanje akumuliranog manjka od 1,4 milijarde kuna.
 • Suficit smo, između ostalog, ostvarili kroz uštede na plaćama od 52 milijuna kuna, racionalizacijom troškova te većim priljevom sredstava iz EU fondova – 230 milijuna kuna više nego u 2021. godini. To predstavlja najbolji rezultat poslovanja Grada u više od 20 godina!
 • Iako opterećen dugom od 5 milijardi kuna, s novom upravom je Holding u 2022. prvi put od 2019. završio godinu pozitivnim rezultatom.

Zbog odgovornog upravljanja gradskim financijama, poboljšanih financijskih rezultata i  proračunskog suficita bitno je poboljšan kreditni rejting i cijena zaduživanja Grada:

 • Kreditna agencija Standard&Poor’s u rujnu 2021. je promijenila izglede Grada iz negativnih u stabilne, u rujnu 2022. mu je podigla kreditni rejting, a u ožujku 2023. je izglede Grada pomakla iz stabilnih u pozitivne.
 • Kreditna agencija Moody’s je u srpnju 2022. podigla kreditni rejting Grada i Holdinga.
 • Pokrenut je dijalog s međunarodnim kreditnim institucijama (Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj) koje s Bandićevim Zagrebom nisu htjele poslovati.
 • Radi povećanja transparentnosti, proračun smo po prvi put cijeloj javnosti prikazali na 4. razini, iako nas zakon obvezuje samo na 2. razinu.

Zahvaljujući stabilizaciji financija i odgovornom poslovanju, za 2023. smo donijeli proračun usmjeren na razvoj, sa znatnim povećanjem kapitalnih ulaganja u odnosu na prethodne godine (kapitalna ulaganja će u 2023. biti triput veća nego 2020. – 778 naspram 246 milijuna kuna)

Vrednujemo rad i jačamo socijalna partnerstva

Nakon što je bivša vlast jednostranim i nezakonitim odlukama kršila odredbe kolektivnih ugovora, mi kolektivne ugovore poštujemo u potpunosti, a potpisali smo i nove te povećali materijalna prava radnicima i radnicama:

 • Pored kolektivnih ugovora u Holdingu, potpisali smo i nove kolektivne ugovore sa zaposlenima u gradskim vrtićima, kulturnim ustanovama, vatrogascima te službenicima i namještenicima Gradske uprave. Osnovica plaće je podignuta za 4,5 % i prvi put je uvedeno pravo naknade za prehranu u maksimalnom neoporezivom iznosu.
 • U veljači 2023. smo povećali iznose božićnica i regresa, a u travnju smo s reprezentativnim sindikatima gradskih vrtića potpisali aneks kolektivnog ugovora kojim je dogovoreno uvećanje koeficijenata na plaću za 6% (od 1. 6. 2023.).
 • Novi kolektivni ugovori u gradskoj upravi, ustanovama i poduzećima znače ukupno oko 400 milijuna kuna više na godišnjoj razini za plaće zaposlenih, čime nedvomisleno pokazujemo predanost poboljšanju materijalnih uvjeta rada. 

U programu smo rekli da ćemo revidirati zapošljavanja posredovanjem agencija te ih u konačnici ukinuti. To smo i napravili:

 • U 2021. je u Holdingu bilo angažirano 290 agencijskih radnika, dok ih na kraju 2022. više nije bilo. Svim operativnim agencijskim radnicima ponuđeni su ugovori na neodređeno.
 • Poduzimamo sustavne mjere zamjene rada na određeno radom na neodređeno vrijeme:
  • Rad na određeno se u gradskim poduzećima koristi, kako je predviđeno Zakonom, za privremene potrebe.
  • U gradskim vrtićima ćemo kroz 2023. i 2024. godinu raspisati 550 natječaja za poslove na neodređeno vrijeme.
  • U Gradskoj upravi veliki broj radnika bio je zaposlen na određeno, a taj broj sustavno smanjujemo i sada je smanjen za 40%.

U programu smo obećali prekinuti s praksom netransparentnog zapošljavanja (bez natječaja i bez zadovoljavanja potrebnih uvjeta). To smo i napravili:

 • Provođenjem transparentnih i kompetitivnih natječaja za sva radna mjesta, od asfaltera i komunalnih radnika, odgajatelja i službenika u upravi, do ravnatelja gradskih ustanova i direktora gradskih poduzeća – potpuno mijenjamo naslijeđenu praksu zatvorenosti, nepotizma i stranačke pogodnosti koja je dugi niz godina uništavala organizacijsku kulturu gradskih ustanova i poduzeća.

U istom duhu:

 • Sustavno smo unaprijedili statute i pravilnike gradskih ustanova s ciljem osiguravanja transparentnosti i ujednačavanja pravila natječaja za rukovodeća mjesta te druga radna mjesta.
 • Uveli smo novi model izbora triju članova školskih odbora koje imenuje Grad: po jednog člana imenovalo je vijeće mjesne samouprave s područja na kojem se škola nalazi, a preostala dva člana odabrana su putem javnog poziva.

Unaprijedili smo socijalne programe

U našem programu obećali smo da ćemo Zagreb učiniti gradom koji potiče pravednost, inkluziju i sigurnost kroz sustavne, obuhvatne i inovativne programe socijalne politike. U ove dvije godine postojeće smo naknade učiniti adekvatnijima te ih proširili i na one skupine koje su unatoč socijalnoj isključenosti bile isključene.

Starije osobe

 • Uveli smo novčanu naknadu za korisnike prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, s iznosom od 400 kuna mjesečno. Radi se o doista najugroženijoj skupini građana starije životne dobi koja nema nikakva ili ima izuzetno niska primanja.
 • Umirovljenicima koji su korisnici novčane naknade povećali smo cenzus s 1.700 na 1.800 kuna, čime se povećao broj potencijalnih korisnika, a svim korisnicima smo naknadu podigli za dodatnih 100 kuna.
 • U srpnju 2023. otvaramo Dom za starije Markuševec.
 • Do kraja godine izradit ćemo studiju izvodljivosti za Centar za pružanje usluga u zajednici za osobe starije životne dobi s ciljem jačanja izvaninstitucionalne podrške osobama starije životne dobi.

Osobe s invaliditetom

 • Izjednačili smo iznos novčane pomoći za osobe s invaliditetom bez obzira na stupanj invaliditeta, vodeći računa o tome da svaki invaliditet povećava troškove života. Za sve korisnike novčane pomoći za osobe s invaliditetom iznos je podignut sa 100 na 200 kuna mjesečno.
 • I za tu skupinu korisnika uveli smo naknadu za Uskrs i Božić – od 400 kuna godišnje.
 • Povećali smo iznos sredstava za financiranje udruga u području socijalnih programa i usluga, a posebno u području unaprjeđenja kvalitete života osoba s invaliditetom (vodit ćemo računa o tome da taj iznos i dalje raste). 
 • Značajno su povećani i proračuni ustanova koje skrbe o osobama s invaliditetom. 
 • U strateške projekte Grada Zagreba uvrstili smo proširenje kapaciteta dnevnog boravka za osobe s autizmom i za osobe s višestrukim teškoćama koje navršavaju 21 godinu i izlaze iz postojećih programa namijenjenih djeci s teškoćama u razvoju.

Djeca i mladi u riziku od siromaštva

 • Uveli smo novčanu naknadu korisnicima prava na doplatak za djecu u jednoroditeljskim obiteljima koji ne ostvaraju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu – od 200 kuna mjesečno po djetetu.

Zašto je to važno: ovo novo pravo je važan iskorak u borbi protiv dječjeg siromaštva – više od 30% samohranih roditelja koji su primatelji doplatka za djecu su u riziku od siromaštva i zato su identificirani kao skupina u potrebi. Želimo obuhvatiti samohrane roditelje koji su često izvan vidika državnih socijalnih potpora i prepušteni sami sebi. 

 • Izmjenama pravilnika o cijeni vrtića:
  1. Proširen je broj udomiteljskih obitelji koje mogu ostvariti olakšicu na udomljenu djecu (udomitelji su oslobođeni plaćanja, neovisno o prebivalištu djeteta).
  2. Samohrani roditelji dosad su plaćali 75% iznosa utvrđenog kroz dohodovni cenzus, a sad će plaćati 50%.
  3. Roditelji koji ostvaruju zajamčenu minimalnu naknadu koji su plaćali 20% od utvrđenog iznosa, sad će biti u potpunosti oslobođeni plaćanja.

Sustav socijalnih naknada bio je kompleksan i nejednak, a sustav socijalnih usluga nedovoljno razvijen. Izmjenama u sustavu naknada i novčane pomoći bolje smo zahvatili skupine koje nisu (adekvatno) obuhvaćene socijalnim mjerama na razini države. U daljnjem razvoju socijalne politike prioritizirat ćemo socijalne usluge, posebno podršku za djecu i mlade, osobe starije životne dobi te osobe s invaliditetom i njihove njegovatelje.

Obnavljamo grad od potresa

Po dolasku na vlast zatekli smo svega 2 milijuna eura prijavljenih projekata na Fond solidarnosti EU. Značajno smo ubrzali povlačenje sredstava iz Fonda solidarnosti te ćemo do isteka roka povući oko 180 milijuna eura (gotovo 100 puta veći iznos) i time utrošiti sva sredstva predviđena za Grad Zagreb

Tih 180 milijuna eura iz uložili smo u obnovu javne infrastrukture kroz više od 200 projekata: škola, vrtića, domova zdravlja i bolnica, muzeja, kazališta, ali i infrastrukturnih objekata – cesta, mostova i energetskih vodova:

 • Prvih i jedinih šest cjelovito obnovljenih javnih zgrada (što uključuje konstrukcijsku i energetsku obnovu i opremanje), na potresom pogođenim područjima realizirao je upravo Grad Zagreb pod novom upravom: obnovljene su OŠ M. Krleža, OŠ I. Merz, OŠ Vugrovec-Kašina, Učenički dom A. B. Bušić, OŠ P. Zrinski i Glazbena škola B. Bersa.
 • U punom su zamahu i preostale četiri najsloženije cjelovite obnove škola – srednjih škola Tituš Brezovački, Gornjogradska gimnazija, Škola za primijenjenu umjetnost i dizajn i Prva ekonomska, koje su pojedinačno zaštićena kulturna dobra.
 • Obnovljena su 22 objekta domova zdravlja te prostori koje koriste Ustanova za zdravstvenu njegu u kući i Stomatološka poliklinika Zagreb.
 • Završena je obnova Doma zdravlja Zagreb – Istok, u tijeku su obnove domova zdravlja Zagreb – Zapad i Zagreb – Centar, Kliničke bolnice Sv. Duh, Dječje bolnice Srebrnjak, Psihijatrijske bolnice Vrapče, Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Kukuljevićevoj te Specijalne bolnice za plućne bolesti.
 • Završena je obnova Gradskog kazališta Žar ptica. Uskoro se očekuje i dovršetak radova na kazalištima Gavella i Komedija.
 • U tijeku je obnova Arheološkog muzeja (prvi kat je obnovljen i otvoren za javnost, drugi kat će biti otvoren uskoro), do kraja godine očekuje se završetak obnove Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Etnografskog muzeja te Muzeja Prigorja, a potom i Muzeja za umjetnost i obrt.

Obnova privatnih zgrada je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva, koje je u protekle tri godine podbacilo u obnovi. Međutim, mi smo učinili maksimum kako bismo i taj proces ubrzali i pomogli građanima:

 • U proračunu smo osigurali 160 milijuna kuna, odnosno zakonom propisanih 20% sredstava za sufinanciranje obnove.
 • Poduzeli smo i niz inicijativa neovisno o zakonskoj obvezi:
  • U gradske stanove preselilo je 25 obitelji koje su bile smještene u stambenim kontejnerima i Hostelu Arena.
  • Podijelili smo 42 milijuna kuna pomoći za sanaciju oštećenih kuća i stanova.
  • Organizirali smo mobilne timove koji su obišli čak 5.000 adresa kako bi građanima pomogli ispuniti zahtjeve za obnovu. 

Radimo veliki zamah u gradnji vrtića

Osiguranje univerzalne dostupnosti dječjih vrtića jedan je od naših političkih prioriteta. 

Ključni preduvjet za osiguranje investicija u vrtiće bila je pak izmjena mjere roditelj odgojitelj. Od 2016. do 2021. na tu mjeru je utrošeno 1,8 milijardi kuna, a na gradnju i dogradnju vrtića čak 15 puta manje, te smo u 2021. kod upisa u vrtiće zatekli manjak od 1.500 mjesta. Stoga smo, kao što smo i obećali u programu, revidirali mjeru roditelj odgojitelj i krenuli s velikim zamahom u gradnji vrtića. 

Ušteda od revidirane mjere u proračunu za 2023. iznosi 160 milijuna kuna, a u 2024. preko pola milijarde. Ta sredstva najvećim dijelom preusmjeravamo u proširenje i izgradnju vrtićkih kapaciteta:

 • Trenutno gradimo šest novih vrtića: DV Kašina, DV Odranski Obrež, DV Ivanja Reka, DV Žitnjak, DV Sesvetski Kraljevec i DV Sesvetska Selnica.
 • Grad je krajem ožujka potpisao ugovore o sufinanciranju iz EU za 12 projekata novih vrtića (od kojih su dva među šest koji se već grade). Vrijednost investicija je 42,5 milijuna eura, od čega 75% ide iz proračuna, a 25% iz europskih sredstava osiguranih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti.
 • Na sljedeći poziv za europska sredstva Grad će prijaviti još 7 projekata izgradnje vrtića.

Ove projekte izgradnje 23 vrtića, Grad će pratiti zapošljavanjem 550 odgojiteljica i odgojitelja na neodređeno.

Postavili smo temelje za zelenu tranziciju 

U našem programu smo rekli da ćemo ubrzati energetsku obnovu zgrada u vlasništvu Grada te postavljanje sunčanih elektrana. To i radimo:

Energetska obnova

 • Obnavljamo energetski neučinkovite zgrade u vlasništvu Grada primjenom integriranih mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, kako bismo postigli energetske i financijske uštede te trajnost zgrada.
 • U lipnju 2022. Gradska skupština je usvojila Program energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada javnog sektora Grada Zagreba do 2030.
 • U kolovozu 2022. pokrenut je Energetski info centar Grada Zagreba – platforma na kojoj su građanima dostupne aplikacije vezane uz energiju i energetiku poput:
 • U tijeku su radovi energetske obnove zgrade OŠ Retkovec (bit će završeni ove godine). Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobreno je sufinanciranje energetske obnove zgrade OŠ Augusta Cesarca. Kroz poziv APN-a za energetsku obnovu zgrada javnog sektora financirat će se: OŠ Marije Jurić Zagorke, Dječji vrtić Medveščak i Učenički dom Franje Bučara.
 • Pripremaju se projektni prijedlozi za NPOO poziv „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ (očekujemo da će 6 zgrada dobiti NPOO sredstva, uz sufinanciranje od 60%; među objektima su škole, bolnice, domovi zdravlja, sportske dvorane, zgrada mjesnog odbora i zgrada doma za starije).
 • U svibnju 2023. počeo je projekt ZA-GREEN – osigurat će sveobuhvatnu pripremu za energetsku obnovu 50 zgrada javne namjene u sljedećih nekoliko godina (javna nabava za dio zgrada se očekuje ove godine). Aktivnosti projekta, sufinanciranog iz fonda Europske investicijske banke ELENA, su tehnička pomoć za pripremu investicijskih projekata, a cilj je investicija u energetsku obnovu zgrada javne namjene od preko 80 milijuna eura do travnja 2026.

Solarizacija gradskih krovova

 • U listopadu 2021. Gradska skupština usvojila je Program Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba za razdoblje 2022.–2024. (Program “Zagrebački sunčani krovovi”).
 • Cilj je potaknuti investicije za najmanje 50 MW sunčanih elektrana.
 • Provedena je analiza više od 500 zgrada u vlasništvu Grada, izrađena je dokumentacija te su pokrenute investicije ukupnog kapaciteta sunčanih elektrana preko 15 MW na krovovima u vlasništvu Grada.
 • Do početka lipnja bit će instalirana sunčana elektrana na krov dječjeg vrtića na Vrbanima III (koja će u potpunosti zadovoljiti potrebe vrtića, a višak će se predavati opskrbljivaču).
 • Provodi se projekt SOLIZAG financiran iz EGP i Norveškog financijskog mehanizma čija je vrijednost 1,17 milijuna eura, uz sufinanciranje od 85%, u sklopu kojega se predviđa postavljanje osam sunčanih elektrana do kraja 2023. na sljedeće zgrade:
  • bazen Utrine,
  • bazen Svetice,
  • bazen Jelkovec,
  • Dječji vrtić Trnsko,
  • Klinika za psihijatriju Sv. Ivan,
  • domovi za starije Trešnjevka 1 i 2,
  • zgrada Čistoće.
 • Od ljeta 2022. pripremaju se i projekti Vodoopskrbe i odvodnje:
 • do danas je izrađena projektna dokumentacija za 11 integriranih elektrana te dvije neintegrirane elektrane (Mala Mlaka i Sašnjak),
 • ukupna snaga: više od 14 MW.
 • Za Zagrebački velesajam je krajem 2022. odrađena analiza potencijala sunčane elektrane na temelju koje je izrađeno idejno rješenje elektrane ukupne snage 3,2 MW.

REGEA je pružila potporu brojnim tvrtkama i poduzetnicima na području Grada Zagreba što je do sada rezultiralo izgradnjom preko 5 MW sunčanih elektrana, dok se tijekom 2023. očekuje realizacija preko 10 MW. 

Jedemo lokalno

 • Mapirali smo potrebe gradskih ustanova (dječji vrtići, osnovne škole, zdravstvene ustanove, domovi umirovljenika) vezane za prehranu, kao i potencijale OPG proizvođača hrane u užem i širem prstenu grada Zagreba
 • Razradili smo mehanizme dinamične javne nabave koja će se koristiti ubuduće kako bi se za gradske ustanove nabavljala hrana iz okolice Zagreba
 • Uskoro započinjemo pilot-projekt zelene javne nabave u odabranih 10 osnovnih škola (dugoročni cilj: uvođenje zelene javne nabave u sve gradske ustanove)
 • Osim što potičemo lokalnu proizvodnju, smanjujemo ugljični otisak procesa nabave hrane jer je put od polja do stola minimalan.

Povećali smo odvajanje otpada 

Nakon što je Grad godinama plaćao visoke kazne zbog niske razine odvajanja otpada, novom Odlukom o naplati i prikupljanju otpada – kao što smo i obećali u programu – uveli smo naplatu prema količini nerazvrstanog otpada. Zbog toga je:

 • masa miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište Jakuševec u veljači 2023. bila čak 33 % manja nego u rujnu 2022, 
 • masa prikupljene plastike je 60 %, a papira 9 % veća nego godinu dana ranije, 
 • otpad sada odvaja 85 % stanovništva,
 • 50 % spremnika je uklonjeno s javnih površina (u centru grada uklonjeni su gotovo svi spremnici),
 • u užem centru grada postavit ćemo podzemne spremnike na 50 lokacija.

Činjenica je da zbog znatno povećanog odvajanja, znatno većih količina papira i plastike, kao i zbog velike rotacije, odnosno odljeva operativnih radnika iz Čistoće postoje povremeni problemi s odvozom otpada. Međutim, odvozi se neprestano prilagođavaju novim potrebama, a Čistoća kontinuirano zapošljava nove operativne radnike. Kao posljedica odnedavno povećanih plaća i drugih materijalnih prava radnika u Čistoći, povećat će se broj zaposlenih te će se poboljšati odvoz.

Ulažemo u održivi promet

Nakon 20 godina sustavnog zanemarivanja, krenuli smo razvijati održivi promet koji nije podređen automobilima, kao što smo najavili u programu. Ujedno obnavljamo zapuštenu cestovnu infrastrukturu:

 • Krećemo u izgradnju tramvajskih pruga na Heinzelovoj i Sarajevskoj, što je prvo proširenje tramvajske mreže nakon više od 20 godina.
 • Osigurali smo bespovratna EU sredstva za 20 novih niskopodnih tramvaja (vrijednih 40 milijuna eura, što je najveći EU projekt u Zagrebu).
 • Cilj nam je osigurati i sredstva za obnovu flote autobusa na nefosilni pogon (svi autobusi koje ćemo nabavljati u budućnosti bit će pogonjeni na vodik ili električnu energiju).
 • Na savskom nasipu je započeta je izgradnja biciklističke staze Greenway, u prvoj fazi od Savskog mosta do Sveučilišne bolnice u Blatu.
 • Napravljena je biciklistička staza duž sjeverne strane Prilaza Gjure Deželića.
 • Započeti su pripremni radovi na trasi tzv. Istočne biciklističke magistrale, podno vijadukta pruge uz Branimirovu ulicu, te izgradnja biciklističke magistrale na zapadu grada (preko Črnomerca).
 • U 2022. smo postavili 508 stalaka za bicikle (povećanje od 50 posto).
 • Stara Vlaška i tzv. Mala Martićeva pretvorene su u pješačku zonu (isto će se uskoro dogoditi i s dijelom Masarykove).
 • Obnavljaju se svi mostovi i vijadukti: Domovinski, Most mladosti, Vijadukt Buzin, Most slobode i Jadranski most kao i Savski (pješačko-biciklistički) most.
 • Prometne gužve u cestovnom prometu na zapadu i istoku grada smanjit ćemo izgradnjom podvožnjaka Medpotoki i Mandlova.
 • Započeli smo s projektiranjem garaže s 800 mjesta ispod srednjoškolskog igrališta u Klaićevoj.

Uvodimo red u javni prostor

Nakon desetljeća korupcije, nereda i nemara za javno i zajedničko dobro, krenuli smo s uvođenjem reda u javni prostor:

 • Uveli smo transparentan javni natječaj za manifestacije te za ugostiteljstvo i trgovinu na Adventu, što Gradu donosi i veće prihode.
 • Uklonili smo prodajne manifestacije s Trga bana Josipa Jelačića. 
 • Pravednije smo regulirali zakup javnih površina za ugostiteljske terase i osigurali da se terase vrate u održive gabarite:
  • propisivanjem ograničenja postavljanja terasa na maksimalno tri parkirna mjesta,
  • ujednačavanjem cijene koju ugostitelji plaćaju za parkirno mjesto na kojem je postavljena terasa s cijenom koju za rezervirano parkirno mjesto plaćaju ostale pravne osobe i fizičke osobe/obrtnici.
 • Unaprijedili smo regulaciju oglašavanja ograničenjem površine reklamnih panoa na maksimalno 12 m2 na svim javnim i privatnim površinama s ciljem postizanja ravnoteže između slobode oglašavanja i sprječavanja vizualnog zagađenja (izuzetak je samooglašavanje na objektima poslovne namjene). Započeli smo s uklanjanjem više stotina ilegalno postavljenih reklamnih panoa.
 • Tramvajima vraćamo prepoznatljivu plavu boju: Grad je dao negativno mišljenje o postavljanju reklama na vanjskom dijelu autobusa i tramvaja zbog smanjene vidljivosti iz vozila, vizualnog zagađenja i prostorne dominacije takvih reklama. Osim vizualnog zagađenja, riječ je o nepovoljnom ugovoru za ZET kojim je bilo dopušteno postavljanje reklama na svim tipovima tramvaja. Noviji tramvaji su postavljanjem i skidanjem reklamnih naljepnica trpili znatna oštećenja vanjske površine te prilikom svakog postavljanja i skidanja reklame nekoliko dana nisu bili dostupni za prijevoz putnika.

Skrbimo za gradsku imovinu 

U programu smo obećali zaustaviti neplansku rasprodaju gradske imovine te upravljati imovinom u svrhu ekonomičnog, socijalno pravednijeg i ravnomjernijeg razvoja grada. To i radimo:

 • U Odluci o prodaji stambenih prostora u vlasništvu Grada Zagreba smo kao prioritet jasno postavili zadržavanje (i povećanje) stambenog fonda Grada – ukidanjem mogućnosti prodaje stanova, osim u iznimnim slučajevima, npr. ako je ulaganje u uređenje neisplativo ili Grad ima samo udio u vlasništvu.
 • Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora ukinuli smo trajanje ugovora na neodređeno, definirali jednake uvjete trajanja zakupa za sve (10 godina na temelju natječaja uz mogućnost produženja od 5 godina pod istim uvjetima) te ukinuli podzakup.
 • Novim Zaključkom o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor cijene se za ugostiteljsku, trgovačku te slične komercijalne djelatnosti približavaju tržišnima, dok za deficitarne djelatnosti ostaju na dosadašnjoj razini.

Gradimo preduvjete za priuštivo stanovanje

Nakon što ih je Grad Zagreb desetljećima imao premalo javnih stanova za najam, u programu smo obećali povećati taj fond ukidanjem prakse privatizacije postojećeg fonda javnih stanova, kao i gradnjom novih. To i radimo:

 • U procesu smo osiguravanja financiranja za projekt Podbrežje kojim ćemo povećati fond za 288 stanova svih veličina (za gotovo 1.000 stanara), namijenjenih svim socijalnim grupama.
 • U visokoj fazi pripreme je nova odluka kojom će se urediti postupak, uvjeti i mjerila davanja u najam stanova kojima upravlja Grad. Gradski stanovi će se u najam davati prvenstveno prema socijalnim kriterijima te će se oformiti dvije osnovne kategorije stanova („socijalni stanovi“ i „priuštivi stanovi“). Osnovni način dodjele bit će javni natječaj s jasnim uvjetima i kriterijima. Osnovni kriterij za određivanje cijene najamnine bit će primanja obitelji (svih članova kućanstva).
 • Do ljeta ćemo izmijeniti i odluku o visini paušalnog poreza po turističkom krevetu u Zagrebu, kako bismo usporili trend turistifikacije i dominacije kratkoročnog najma nad stabilnim, dugoročnim najmom za stanovanje.

Ulažemo u komunalnu, prometnu i društvenu infrastrukturu

U zadnjih 20 godina nije se dovoljno ulagalo u infrastrukturu – zbog toga u Zagrebu neprestano pucaju cijevi, vrtićki i školski kapaciteti su nedostatni, a prometna infrastruktura neadekvatna. To sada mijenjamo:

 • Za obnovu potresom oštećene vodoopskrbne infrastrukture sklopljeni su ugovori na 7 milijuna eura bespovratnih sredstava.
 • Vodoopskrba i odvodnja do 2026. u obnovu mreže planira investirati više od 550 milijuna eura.
 • Dogovoreno je financiranje dogradnje trećeg stupnja pročišćavanja za Zagrebački pročistač otpadnih voda kojim će upravljati Vodoopskrba i odvodnja, a ne privatni koncesionar Zagrebačke otpadne vode (koji ima koncesiju na ostatak postrojenja do 2028.).
 • Otvorili smo sljemensku žičaru i trenutno se uređuje gornji plato, kako bi bio pristupačniji osobama s invaliditetom te uređeniji za sve posjetitelje.
 • Obnavljaju se svi mostovi i vijadukti: Domovinski, Most mladosti, Vijadukt Buzin, Most slobode i Jadranski most kao i Savski (pješačko-biciklistički) most.
 • Prometne gužve u cestovnom prometu na zapadu i istoku grada smanjit ćemo izgradnjom podvožnjaka Medpotoki i Mandlova.
 • Započeli smo projektiranje garaže s 800 mjesta ispod srednjoškolskog igrališta u Klaićevoj.
 • Izgrađene su, dograđene ili rekonstruirane sljedeće školske zgrade: OŠ Savski Gaj/PŠ Blato (nova zgrada), OŠ K. Š. Gjalski (rekonstrukcija i dogradnja), Hotelijersko-turistička škola (rekonstrukcija triju zgrada učeničkog doma), OŠ Ante Kovačića (dogradnja četiri učionice i dvorane), OŠ Dragutina Domjanića (dogradnja dvorane), OŠ Jure Kaštelana (rekonstrukcija i dogradnja), OŠ Bukovac (rekonstrukcija i dogradnja) koja će biti spremna za sljedeću školsku godinu, te smo započeli izgradnju OŠ Jakuševec

Pametnim prostornim planiranjem razvijamo grad 

U programu smo obećali zaokret od netransparentnog donošenja prostornih planova (koji je iz procesa isključivao građane i struku, a često uključivao i koruptivne radnje), prema strateškom planiranju i istinskoj javnoj raspravi sa stručnom i zainteresiranom javnosti. To i radimo:

 • Na javnom natječaju odabran je novi ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje, institucije kojoj vraćamo planersku autonomiju i koja će imati zadatak balansirati javni i privatni interes u razvoju grada.
 • Potaknuli smo vijeća gradskih četvrti i građane da daju prijedloge te smo donijeli skupštinske odluke o izradi izmjena i dopuna generalnih urbanističkih planova (GUP) Zagreba i Sesveta koje bi trebale omogućiti proširenje zelenih zona ili, tamo gdje to nije moguće, smanjenje izgradnje.
 • Upotpunjen je Program cjelovite obnove, kapitalni planski dokument koji naznačuje postpotresni razvoj Donjeg i Gornjeg grada i koji daje niz smjernica za integralni (a ne samo konstruktivni) pristup obnovi.
 • Donijeli smo nacrt Urbanističkog plana uređenja Bloka Badel i proveli javnu raspravu na temelju koje će se izraditi konačni prijedlog Plana.
 • Osim Bloka Badel, intenzivno radimo na planiranju revitalizacije triju gradskih brownfield lokacija: bivše tvornice Sljeme u Sesvetama, bivše klaonice Zagrepčanka i zone Gredelja (čiju revitalizaciju priprema radna skupina Ministarstva prometa, HŽ infrastrukture i Grada Zagreba)

Razvijamo gradsku digitalnu infrastrukturu

Razvijamo alate koji će participaciju građana učiniti jednostavnijom i dostupnijom. Ulažemo u transparentnost proračuna i drugih gradskih akata putem digitalnih platformi. U posljednje dvije godine:

 • u 2022. smo predstavili platformu Otvoreni proračun, na kojoj su vizualizirani i u strojno-čitljivom obliku prikazani svi podaci o prihodima i rashodima u proračunu, te smo održali hackathon na temu otvorenog proračuna,
 • koordinirali smo objavu novih skupova podataka na Portalu otvorenih podataka: objavljeno je 50-ak novih skupova i intenzivno se radi na objavi novih,
 • koordinirali smo unapređenje “Razvrstaj mojZG”, aplikacije koja građane informira o terminima odvoza otpada,
 • ZET je objavio GTFS (General Transit Feed Specification) podatke o javnom prijevozu u realnom vremenu, a u tijeku je nabava dodatnih uređaja koji bi to omogućili za cijeli vozni park,
 • projekt Riznice Grada Zagreba je u provedbi. U završnoj je fazi izrada projektne dokumentacije za nabavu centralnog obračuna plaća (COP-a) koji će se implementirati kao prvi veliki modul Riznice. Po završetku cijelog projekta, obračun plaća te planiranje i kontrola izvršenja cjelokupnog proračuna Grada Zagreba bit će u većoj mjeri automatizirani, kontrola će biti olakšana, a rad zaposlenika gradske uprave ubrzan,
 • u tijeku je pilot-projekt participativnog budžetiranja (u Gradskoj četvrti Črnomerec),
 • pokrenuli smo osvježavanje interne platforme za dokumentaciju i razmjenu znanja unutar Grada (gradskog intraneta),
 • u procesu smo razvijanja pilot projekta paperless poslovanja,
 • uskoro organiziramo hackathon na kojem će tema biti osmišljavanje sustava za koordinaciju korištenja javnih prostora mjesne samouprave. 

Brinemo o zdravlju i o zdravstvu

Zatekli smo loše financijsko upravljanje zdravstvenim ustanovama, kao i neadekvatno održavanje zdravstvenih objekata. To sada mijenjamo:

 • Prioritiziramo unapređenje primarne zdravstvene zaštite u kapitalnim projektima: u Domu zdravlja Zagreb – Centar ulaže se u širenje usluga na lokacijama Kruge i Siget, a na zapadu se gradi novi Dom zdravlja Špansko. 
 • Sanirali smo dugove gradskih zdravstvenih ustanova – Svetom Duhu, Srebrnjaku i Rockfellerovoj u 2021. i 2022. iz proračuna Grada Zagreba doznačeno je 5,2 milijuna eura.
 • Nova uprava KB Sveti Duh smanjila je stvaranje novih dugova za čak 10 puta (s čak 5-10 milijuna kuna mjesečno na oko 700.000 kuna mjesečno), a rokovi isplate veledrogerijama skraćeni su s 400 na 120 dana, te bolnica ima najbolju likvidnost u zadnjih 10 godina. Ujedno, ugovorena je cjelovita obnova sedam bolničkih zgrada oštećenih u potresu.
 • Zatekli smo manjak medicinskih sestara, na što smo odgovorili stipendijama za deficitarna zanimanja:
  • samo ove godine u program je ušlo 47 učenica i učenika (medicinska sestra/medicinski tehničar), te dvije polaznice studija sestrinstva. Za usporedbu: 2021. su se za program prijavile samo dvije učenice
 • ulažemo u vozni park hitne službe i saniteta: u 2022. nabavljena su 42 vozila, vrijedna 4,5 milijuna eura

Novi programi

 • Proširili smo kapacitete Centra za zdravlje mladih (koji djeluje u sklopu Doma zdravlja Zagreb – Istok) i u sklopu Centra pokrenuli:
  • Savjetovalište za mentalno zdravlje
  • Savjetovalište za prevenciju HPV-a i ostalih spolno prenosivih bolesti te očuvanje reproduktivnog zdravlja (cijepljenje protiv HPV-a i besplatni ginekološki pregledi)
  • Savjetovalište za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja (Grad je uveo nove besplatne usluge: testiranje na HIV, hepatitis C, sifilis, klamidiju i gonoreju)
  • Savjetovalište za mlade s invaliditetom
  • Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata
 • Otvoren je Dijabetološki centar i Centar za sistematske preglede u sklopu Doma zdravlja Zagreb – Centar.
 • Pokrenuli smo program približavanja primarne zdravstvene zaštite zajednici “Štampar u tvom kvartu” (brojne preglede i zdravstvena savjetovanja i preporuke doveli smo građanima u njihove kvartove: Novi Zagreb, Dubravu, Sesvete, Trešnjevku, Trnje i Podsused – Vrapče).
 • Pokrenut je pilot program uvođenja (studenta) administratora u ordinacije obiteljske medicine (Dom zdravlja Zagreb – Centar). Pilot projekt je bio uspješan te su administratori predviđeni i u novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. 

Mentalno zdravlje

 • U proračunu smo osigurali sredstva za financiranje novih specijalizacija iz područja dječje psihijatrije (Poliklinika za djecu i mlade).
 • Lansiran je portal “Mentalno zdravlje grada Zagreba” – centralno mjesto informiranja građana o mentalnom zdravlju, s objedinjenim stručnim informacijama koje građanima nude savjetodavnu pomoć. Portal je u godinu dana posjetilo više od 70.000 jedinstvenih korisnika.
 • Ulažemo u proširenje i obnovu prostora Klinike za psihijatriju Vrapče i Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.
 • Obnavljamo objekt Psihijatrijske bolnicu za djecu i mladež u Kukuljevićevoj.  

Reproduktivno zdravlje žena

 • Ključno unaprjeđenje usluga vezano uz reproduktivno zdravlje i planiranje obitelji razvijamo u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, gdje je od listopada 2022. ponovno dostupan pobačaj na zahtjev do 10. tjedna trudnoće, kao i medikamentozni prekid trudnoće.
 • Pripremamo otvaranje Centra za planiranje obitelji, u kojem ženama želimo osigurati kvalitetne uvjete za savjetovanja te postupke planiranja obitelji. U proračunu je za to osigurano 265.000 eura i u tijeku je postupak javne nabave za izvođača radova.
 • U sklopu Centra za mlade pokrenuto je Savjetovalište za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Planirane kapitalne investicije

 • u 2023. godini je u planu kapitalnih investicija Dom zdravlja u Gračanima vrijedan 2,4 milijuna eura;
 • planiramo izgradnju zamjenskog objekta Doma zdravlja Zagreb – Centar na lokaciji Trnsko 34;
 • u strateške projekte Grada uvrštena je gradnja novog objekta ambulante Špansko; 

Prioritiziramo investiranje u kulturu

Najveću kapitalnu investiciju svog mandata posvetili smo kulturi, a to je Društveni centar Paromlin:

 • Centar Paromlin smatramo strateškom investicijom i u programskom smislu kao novo središnje mjesto kulture i društvenosti grada. U razvojnom, odnosno prostornom smislu, ova velika investicija ujedno najavljuje transformaciju Gredelja kao budućnost razvoja urbane matrice Zagreba.
 • Centar Paromlin će nuditi nove društvene i kulturne sadržaje – uz to što će biti središnja lokacija Knjižnica grada Zagreba, imat će izložbeni prostor, kongresnu dvoranu, prostore za okupljanje i druženje te organizaciju kulturnih i obrazovnih programa.
 • Planirani period izgradnje je tijekom 2024. i 2025., a vrijednost investicije je oko 80 milijuna eura (polovicu iznosa osigurali smo iz EU fondova).

U tijeku je proces izrade Kulturne strategije

 • U duhu otvorenosti i poticanja na sudjelovanje u kreiranju javnih politika, Grad je u 2022. objavio Javni poziv za sudjelovanje u izradi Plana razvoja kulture Grada Zagreba. Riječ je o dokumentu kojim će se definirati budućnost umjetnosti i kulture u Zagrebu. 
 • Plan razvoja bit će organiziran oko horizontalnih tematskih osi koji će dati jasne prioritete kulturnog razvoja za naredno razdoblje.

Provodimo novi program Kultura u zajednici

 • U 2022. Grad je po prvi put raspisao posebni javni poziv za financiranje programa Kulture i umjetnosti u zajednici – pilot projekt koji ima za cilj povećati dostupnost kvalitetnih kulturnih i umjetničkih sadržaja u gradskim četvrtima te sudjelovanje građana i civilnog društva u stvaranju kulture.
 • Prve godine provedbe za program je osigurano 800 tisuća kuna (106.178 eura), a 2023. gotovo 90% više (200.000 eura).
 • Programi su, kako je i prvobitno planirano, oživjeli i neke nove prostore u gradu, poput programa kojeg provodi Teatar Poco Loco na području gradske četvrti Stenjevec ili programa Kultura u Brezovici (glazba i pjevanje, kreativne radionice, rekreativni programi, ekološki sadržaji)

Ulažemo u sport i rekreaciju

Transformiramo Sportsko-rekreacijski centar Jarun

 • Po prvi put otkako je izgrađena osamdesetih godina prošlog stoljeća, obnovili smo Aleju Matije Ljubeka.
 • Proširili smo biciklističke staze i uveli novu prometnu regulaciju, s dvije biciklističke trake na unutarnjem obodu Aleje, bliže jezeru.
 • Uveli smo autobusnu liniju oko jezera tijekom vikenda.
 • U zoni jezera uklonjeno je nekoliko stotina parkirnih mjesta, a dobiveni je prostor iskorišten za biciklističke staze.
 • Automobilski promet ostaje u jednom smjeru, uz poticanje građana da automobile u što većoj mjeri parkiraju na parkiralištima na ulazima na Jarun, za što su osigurane dodatne površine s novih 380 parkirnih mjesta.
 • Za godinu dana na Jarunu planiramo u potpunosti zabraniti automobilski promet za sva vozila koja nemaju posebnu dozvolu.

Obnavljamo Dom sportova

 • U ožujku 2022. Ishođena je lokacijska dozvola za rekonstrukciju Doma sportova.
 • Izrađeni su glavni projekti i ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju i sanaciju krovova dvorana 1, 3 i 4., a u izradi je glavni projekt obnove Dvorane 2.
 • U drugoj polovici 2023. provest ćemo postupak javne nabave za odabir izvođača radova
 • Ukupna vrijednost obnove je oko 21 milijun eura

Projektiramo prošireni kapacitet stadiona u Kranjčevićevoj

 • Izrađen je idejni projekt rekonstrukcije i dogradnje stadiona te sada treba napraviti glavni i izvedbeni projekt.
 • Novi kapacitet stadiona bit će 12 tisuća mjesta.
 • Poseban urbanistički doprinos projekta je da će biti srušen zid prema ulici i tako će se formirati mali trg, a parkirni kapaciteti (oko 500 mjesta) će preko tjedna služiti svim građanima.

Unaprjeđujemo ljudska prava, rodnu i LGBTIQ+ jednakost

Obećali smo Zagreb učiniti sigurnim, otvorenim i socijalno pravednim za sve žene i LGBTIQ+ osobe te dodatno podržati tražitelje azila, osobe pod međunarodnom zaštitom i pripadnike romske manjine. To i radimo.

Sprječavamo rodno uvjetovano nasilje

 • U sklopu programa financiranja udruga za rad skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, kao i za smještaj beskućnika, u 2022. je prvi put proveden trogodišnji natječaj. Za razdoblje od 2022. do 2024. osigurano je 4,1 milijun kuna
 • Sredstva za rad udruga na području ljudskih prava i rodne ravnopravnosti povećali smo na 500.000 kuna. U taj natječaj (i natječaj za međugradsku i međunarodnu suradnju) smo kao prioritet dodali LGBTIQ+ prava i suzbijanje zločina iz mržnje.
 • Skloništima za žrtve obiteljskog nasilja dodijelit ćemo nekoliko stanova koji će pomoći osamostaljivanju žrtava pri izlasku iz sigurnih kuća, a u procesu je i dodjela dvaju stanova gradskom skloništu “Duga”.
 • U izradi je Odluka o socijalnim stanovima koja donosi izmijenjene kriterije, između ostalog smanjenje uvjeta prijavljenog prebivališta u Zagrebu s 10 na 1 godinu, što će žrtvama nasilja sklonjenima u Zagrebu olakšati dostupnost stanova.

Promičemo LGBTIQ+ prava i osnažujemo organizacije i zajednicu

 • Gradonačelnik i zamjenici, kao i naši gradski zastupnici, redovito sudjeluju u Povorkama ponosa i osmomartovskom Noćnom maršu.
 • Zagreb Pride je zatražio da Grad otvori LGBTIQ+ centar te da preuzme značajniju ulogu u organizaciji Povorke ponosa – stoga će Grad ove godine biti partner Povorci ponosa i pružiti logističku podršku.
 • Planira se pokretanje Programa zaštite mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan.

Uključivanje Romkinja i Roma

 • Oformili smo radnu skupinu za izradu akcijskog plana za uključivanje Roma (prvi put uz javni poziv za sudjelovanje za pojedince po prijedlogu civilnog sektora). U izradu su uključeni i Vijeće romske nacionalne manjine i Vijeće gradske četvrti Peščenica.
 • Povećali smo broj stipendija za pripadnike romske manjine na 97 (85 učenika i 12 studenata) u školskoj godini 2021/2022. i 106 (90 učenika i 16 studenata) u ovoj školskoj godini te spustili kriterij prebivališta u Zagrebu na jednu godinu.

Tražitelji i nositelji međunarodne zaštite, izbjeglice, osobe u tranzitu i strani radnici

 • Kao prva jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, Grad Zagreb donio je Akcijski plan za provedbu Povelje Integrirajućih gradova u 2022. godini, proširivši usluge na tražitelje međunarodne zaštite.
 • U 2023. donosimo novi akcijski plan koji predviđa i donošenje migracijske strategije za srednjoročno razdoblje – akcijskim planom za 2023.-2024. se usluge proširuju i na strane radnike (kojih je prema MUP-ovim podacima u Zagrebu oko 22.000).
 • Grad u 2023. uvodi tečajeve jezika i stipendije za osobe pod međunarodnom zaštitom.
 • Organizirani su prihvat, smještaj, zdravstvena njega, uključivanje u odgojno-obrazovni sustav i integracijske aktivnosti za raseljene osobe iz Ukrajine (kojih je prema MUP-ovim podacima u Zagrebu 4.694).
 • U studenom 2022. su interventno, u suradnji s Crvenim križom, Domom zdravlja – Centar, Dobrim domom i udrugama civilnog društva, organizirani zaštita od hladnog vremena, higijena, topli obrok i primarna zdravstvena skrb za oko 3.500 osoba u tranzitu.

Antifašizam i borba protiv relativizacije zločina

 • Otvorili smo Spomenik žrtvama Holokausta i ustaškog režima kod Glavnog kolodvora.
 • U spomen-park Dotrščina postavili smo repliku ploče uništene u devedesetima kojom se obilježava mjesto na kojem je ubijeno više od 7 tisuća zagrebačkih antifašista, Srba, Židova i Roma.
 • Pokrenuli smo proces promjene imena ulica nazvanih po suradnicima i podržavateljima ustaškog režima.
 • Službeno smo podržali i svake godine sudjelujemo na Trnjanskim kresovima kojima se obilježava oslobođenje Zagreba 8. svibnja 1945.
 • Gradonačelnik Tomašević je prvi gradonačelnik koji je sudjelovao u komemoraciji ubojstva obitelji Zec.

Širimo stipendiranje, unapređujemo obrazovanje, razvijamo politike za mlade

U programu smo obećali povećati sredstva za stipendije i broj stipendista, u osnovne i srednje škole uvesti građanski odgoj, te se posvetiti povećanju kvalitete života i životnog standarda različitih skupina mladih. To smo i napravili:

Grad stipendira učenike i studente temeljem izvrsnosti, socioekonomskog statusa, invaliditeta, pripadnosti romskoj manjini i deficitarnih zanimanja. Te programe stipendiranja smo proširili i unaprijedili:

 • revitalizirali smo program stipendiranja za deficitarna zanimanja i sada Grad stipendira studente u području odgojitelja, učitelja, profesora, liječnika i medicinskih tehničara 
 • izjednačili smo iznose stipendija i učenici strukovnih škola više nisu diskriminirani
 • uvodimo stipendije za osobe pod međunarodnom zaštitom i doktorante
 • Povećanjem broja postojećih stipendija (koji smo već povećali za gotovo 30%) i novim kategorijama učenika i studenata povećat ćemo broj gradskih stipendista za gotovo 40% u odnosu na 2020./2021.

Građanski odgoj

 • U osnovne i srednje škole uveli smo građanski odgoj i obrazovanje.
 • Od rujna 2022. u 36 srednjih škola uveli smo novi fakultativni predmet “Škola i zajednica (ŠiZ)”, koji potiče razvijanje znanja, vještina i stavova učenika o važnosti povezanosti u zajednici. 
 • Od početka školske godine 2022-2023. u 28 osnovnih i srednjih škola u eksperimentalnoj je provedbi izvannastavna aktivnost “Zajednica aktivnih građana (ZAG)” – priprema i osnaživanje učenika za aktivno i odgovorno djelovanje u demokratskoj zajednici.

Mladi

 • Usvojili smo Program za mlade i Akcijski plan temeljen na širokom participativnom procesu s mladima i strukom.
 • Poboljšan je okvir za natječaj za udruge mladih. Udrugama je proces prijave na natječaj znatno olakšan, te je smanjena količina potrebne dokumentacije prilikom prijave.
 • Pokrenuli smo pilot projekt borbe protiv menstrualnog siromaštva.
 • Iduće godine prioriteti su nam: izrada plana razvoja centara za mlade, povećanje financiranja projekata udruga za mlade i pokretanje programa praksi i osposobljavanja u Gradu i gradskim firmama.

A tek smo počeli.