Priopćenje povodom tragičnih ubojstava žena u Zagrebu

Priopćenje povodom tragičnih ubojstava žena u Zagrebu

.

Ovim putem izražavamo veliku zabrinutost i potrebu za žurnom reakcijom svih nadležnih tijela u prevenciji femicida čiji porast bilježimo posebno u zadnjih mjesec dana. Činjenica da se u značajnom broju slučajeva femicida radi o počiniteljima koji su prethodno prijavljivani za nasilno ponašanje prema žrtvama upućuje na nedovoljno dobar sustav prevencije i sankcioniranja rodno uvjetovanog nasilja.

Uzimajući u obzir da su na području grada Zagreba u posljednjih mjesec dana počinjena četiri ubojstva žena, od kojih većina ima obilježje novog kaznenog djela femicida, koordinator stranke i gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavljuje sljedeće: “Stranka Možemo i ja osobno pozdravljamo uvođenje kaznenog djela femicida u Kazneni zakon, no istovremeno prepoznajemo nedostatnosti sustava prevencije i sankcioniranja svih oblika rodno uvjetovanog nasilja kao i zaštite žrtve od daljnje eskalacije nasilja koja nažalost završava i tragičnim ubojstvima žena. Bez obzira na porast opće sigurnosti u Zagrebu suočavamo se s porastom femicida i drugih oblika nasilja nad ženama što nas osobito zabrinjava, te ćemo dodatno pojačati aktivnosti na lokalnoj razini u području prevencije nasilja i zaštite žrtava. Apeliramo na sve institucije zadužene za prepoznavanje, prijavu i procesuiranje nasilja da prioritiziraju te postupke, obavezno prijave svaku sumnju na nasilje, te da se propisuju adekvatne kazne za počinitelje koje uključuju i mjere opreza kako bi se u što većoj mjeri suzbilo ponavljanje i daljnja eskalacija nasilja”.

Također ističe: “Pozivamo sve razine vlasti da predano, dosljedno i u potpunosti implementiraju sve aspekte Istanbulske konvencije, te da suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja postane zajednički društveni i politički prioritet. Kao gradska uprava predana borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja posebno prioritiziramo provedbu mjera osiguranja stambenog zbrinjavanja i zapošljavanja žrtvi nasilja kako bi se ženama omogućio sigurniji izlazak iz nasilnog okruženja. Također, kontinuirano financiramo i gradsko sklonište kao i programe udruga za koje smo povećali izdvajanja iz proračuna, osigurali besplatni prijevoz za nezaposlene žene koje koriste smještaj u skloništima, a nemaju prebivalište u gradu Zagrebu, te su osigurani dodatni stambeni kapaciteti za organizirano stanovanje po izlasku iz skloništa.”

Sandra Benčić, kooordinatorica stranke smatra da je jedan od ključnih uzroka eskalacije femicida neadekvatno kažnjavanje počinitelja i nedostatak drugih mjera zaštite žrtvi nakon prve prijave nasiljaNedostatak ozbiljne procjene rizika, nedostatno propisivanje i dužina mjera opreza, te česta relativizacija ozbiljnosti prijetnje ili manifestiranje nasilja od strane nadležnih institucija dovodi do sve nasilnijih kaznenih djela protiv žena. Za adekvatnu borbu protiv nasilja nad ženama nužno je boriti se protiv ideja o podčinjenosti ili nejednakosti žena, aktivno se boriti protiv promocije patrijarhalnih i diskriminatornih praksi, te osigurati na svim razinama dovoljne kapacitete za direktnu pomoć žrtvama nasilja, uključujući i dovoljne smještajne kapacitete. Bilo kakvo zazivanje deratifikacije Istanbulske konvencije i promašene rasprave o nepostojećoj rodnoj ideologiji, samo udaljavaju javni i politički fokus sa konkretnih mjera prevencije i zaštite od rodno uvjetovanog nasilja te takve bespredmetne rasprave trebaju prestati.

Nastavit ćemo predano raditi i na nacionalnoj i lokalnoj razini na daljnjem razvoju sustava borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja, te konkretnim mjerama i intervencijama na razini grada Zagreba stvarati dobru praksu u jačanju svih institucija i organizacija koje su pod ingerencijom grada, ali i inzistirati na boljoj koordinaciji državne i lokalnih razina u implementaciji Istanbulske konvencije.