Prijedlozi za unaprjeđenje borbe protiv COVID-a platforme Možemo!

Saborska zastupnica Sandra Benčić na konferenciji za medije održanoj 27. listopada u Hrvatskom saboru iznijela je zahtjeve platforme Možemo! u vezi upravljanja COVID krizom. Kao ključne prijedloge za unaprjeđenje upravljanja krizom navela je vraćanje povjerenja javnosti i ograničavanje “stožerizacije“, predvidivost uvođenja mjera i njihovo vezanje uz projekcije broja hospitaliziranih, ulaganje u bolničke kapacitete i povećanje broja ljudi na kritičnim odjelima, te praćenje efekta COVID krize na zdravstveno stanje pacijenata koji boluju od drugih bolesti kako bi država mogla planirati ulaganja u potrebne kapacitete.

Benčić je napomenula da su u borbi protiv koronavirusa ključna dva faktora: povjerenje javnosti u institucije koje upravljaju krizom i donošenje odluka baziranih na znanstvenim uvidima i podacima. Platforma Možemo! smatra da je Stožer u potpunosti izgubio kredibilitet, te da krizom upravlja reaktivno i kaotično, kroz prebacivanje odgovornosti na građane.

„Zato tražimo da se uvedu novi članovi Stožera i to nestranačke stručne osobe, epidemiolozi koji će imati priliku ponovno izgraditi povjerenje s javnošću, kao i da se sve preporuke Stožera kojima se ograničavaju ustavna prava i slobode građana daju Saboru na izglasavanje dvotrećinskom većinom, slijedeći proceduru opisanu u članku 17. Ustava, kako bismo osigurali visoku razinu političkog i društvenog konsenzusa oko mjera.“

Platforma Možemo! također traži predvidivost uvođenja mjera i njihovo vezanje uz projekcije broja hospitaliziranih, kao i proaktivnost umjesto reaktivnosti u pristupu. To bi značilo da bi novi stručni epidemiološki tim trebao izraditi plan i dinamiku uvođenja mjera u odnosu na podatke i projekcije broja osoba koje trebaju i koje će trebati hospitalizaciju. Vlada i Stožer bi tako unaprijed mogli planirati kada i pod kojim uvjetima bi uveli određene mjere ili ih pooštrili.

„Moramo znati koji su to pragovi broja hospitaliziranih iznad kojih uvodimo veća ograničenja da bi smanjili pritisak na sustav.“

Platforma Možemo! smatra i da je potrebno veće ulaganje u bolničke kapacitete, kao i povećanje broja ljudi na kritičnim odjelima. Kako je istaknula Benčić, već sada na temelju podataka Svjetske zdravstvene organizacije i projekcija broja oboljelih znamo da bi oko 13. studenog moglo doći do manjka kreveta na odjelima za intenzivnu skrb. U platformi Možemo! smatraju da bi Vlada već danas trebala donijeti odluku kako će povećati te kapacitete i kako će osigurati dovoljno osoblja, te pratiti podatke o različitim razinama opterećenosti pojedinih bolnica i raditi na zajedničkom upravljanju resursima.

Benčić je istaknula kako je ključni nedostatak u borbi protiv koronavirusa neulaganje u ljude u zdravstvenom sustavu, zbog čega ih sada nema dovoljno te istaknula zahtjev da se razgovara i  s privatnim zdravstvenim sektorom o solidarizaciji i mogućnosti povlačenja dijela osoblja u javni sektor za potrebe borbe s virusom.

„Uložili smo 7 milijardi kuna u spas gospodarstva, a nismo planirali niti investirali u ključni sustav obrane kako bismo mogli osigurati kapacitete za bolničko liječenje i izbjeći scenarij lockdowna na koji ćemo biti prisiljeni u slučaju pucanja zdravstvenog sustava.“

Platforma Možemo! od Ministarstva zdravstva traži i da na temelju podataka o dužini čekanja, broju odgoda pregleda i zahvata da procjenu utjecaja pandemije na druge pacijente u smislu pristupa zdravstvenim uslugama kako bi mogli sagledati sve aspekte posljedica ove krize na građane i planirati ulaganja u kapacitete tamo gdje ih treba osloboditi i pojačati.

„Posebno je važno da se građanima na vrijeme komunicira koje zdravstvene usluge u ovom trenutku ne mogu dobiti u do sada uobičajenim rokovima, te koje usluge neće biti na čekanju zbog COVID-a“, rekla je Benčić.