Predstavljamo Jagodu Munić

Predstavljamo Jagodu Munić

“Pozivam sve, naročito mlade i one okrenute budućnosti, da izađu na izbore i glasaju za koaliciju Možemo!”

Poznata je po sudjelovanju u projektima i kampanjama zaštite prirode i okoliša, poput zaustavljanje izgradnje HE Ombla, TE u Lukovom Šugarju i ukidanja koruptivnog zakona o golf igralištima. Magistrirala je zaštitu okoliša na Sveučilištu Manchester i diplomirala biologiju smjer ekologija na Zagrebačkom sveučilištu. Bila je predsjednica Friends of the Earth International (2012-2016), te je od 2017. direktorica Friends of the Earth Europe u Bruxellesu.

“Pozivam sve, naročito mlade i one okrenute budućnosti, da izađu na izbore i glasaju za koaliciju Možemo!, jer je to jedina opcija koja ima Zeleni plan za Hrvatsku i nudi rješenje za probleme klimatskih promjena, nudi zelenu reidustrijalizaciju i pravednu tranziciju!” #možemo #drugačijadruga