Predstavljamo drugog na našoj listi u 6. izbornoj jedinici – Teodora Celakoskog!

Predstavljamo drugog na našoj listi u 6. izbornoj jedinici – Teodora Celakoskog!

“Vrijeme je da se borbe za javna dobra i javni interes koje smo vodili u društvu zadnjih desetljeća sada prenesu u središte hrvatske politike. Mi to MOŽEMO!”

Teodor Celakoski je kulturni radnik i aktivist za zaštitu javnih i zajedničkih dobara. Diplomirao je filozofiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od ranih 2000-ih bavi se kulturnom politikom i institucionalnim inovacijama u kulturi. Suosnivač je Multimedijalnog instituta i društveno-kulturnog centra Mama. Inicijator je Klubture, mreže za razmjenu programa nezavisne kulture temeljene na participativnom budžetiranju, zatim Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade POGON kao ustanove temelje na civilno-javnom partnerstvu te Zaklade Kultura nova kao javne zaklade za financiranje suvremene kulture i umjetnosti.

Zadnjih 15 godina se kroz inicijativu Pravo na grad te surađujući s lokalnim građanskim inicijativama i sindikatima bavi obranom i boljim upravljanjem javnim prostorima te javnom i komunalnom infrastrukturom. Među brojnim slučajevima borbi za javna i zajednička dobra širom Hrvatske ističu se višegodišnje borbe za Varšavsku, Srđ i autoceste. U potonjoj je mobilizirana cijela Hrvatska te se u roku od 15 dana prikupilo više od pola milijuna potpisa za referendum protiv višedesetljetnog koncesioniranja autocesta pa je Vlada morala odustati od svoje privatizacijske namjere.
U 2014. je dobio Princess Margriet Award, međunarodnu nagradu za kulturu koju dodjeljuje Europska kulturna fondacija iz Amsterdama.
Tijekom 2017. je sudjelovao u pokretanju političke platforme Zagreb je NAŠ!, a 2019. političke platforme Možemo! čiji je su-koordinator.

“Vrijeme je da se borbe za javna dobra i javni interes koje smo vodili u društvu zadnjih desetljeća sada prenesu u središte hrvatske politike. Mi to MOŽEMO!”