Predstavili smo stambenu politiku Možemo!

Predstavili smo stambenu politiku Možemo!

900 milijuna eura za izgradnju javnog stambenog fonda, stambeno zadrugarstvo i izgradnja studentskih i domova za starije

“Hrvatska je već dvije godine europski rekorder u rastu cijena nekretnina, a u osam godina Plenkovićeve vlasti cijena stambenih nekretnina porasla je više od 70 posto, zbog čega mladi u Hrvatskoj doslovno nemaju načina riješiti svoje stambeno pitanje. Umjesto da stanovi budu kategorija za špekulativno ulaganje, stanovi moraju biti namjenjeni stanovanju”, istaknula je koordinatorica Možemo! Sandra Benčić prilikom predstavljanja stambenih politika stranke Možemo!

Marin Živković, koordinator Tematske grupe za stanovanje i kandidat u 6. izbornoj jedinici istaknuo je kako će Možemo! riješiti pet ključnih problema stambene politike: loše najamne stambene odnose, do sada nezaustavljiv rast cijena nekretnina, porast duga kućanstava i negativan efekt subvencioniranja kredita na rast cijena nekretnina, mali broj javnih stanova i problem kratkoročnog najma i slabih kapaciteta gradova i općina da utječu na dostupnost stanovanja. 

“U tom smislu u Zagrebu smo već pokazali kako se to radi te smo zabranili prodaju javnih stanova, graditi ćemo javne stanove u Podbrežju,  donijeli smo odluku o najmu koja je pravedna, po kojoj se dodjeljuje onima u najvećoj potrebi te koja rješava nered u tom sustavu.  Povisili smo porez na kratkoročni najam na maksimum. Rješti ćemo nered i na državnoj razini kroz ovih pet politika kojima namjeravamo povećati broj opcija koje su sigurne, priuštive i predvidive”, rekao je Živković.

Donošenjem novog Zakona o najmu stanova napokon ćemo kvalitetno regulirati odnose između najmodavaca i najmoprimaca te učiniti te odnose sigurnijima i predvidljivijima za sve uključene, najavila je Antonija Komazlić, članica Tematske grupe za stanovanje: “Zakonom ćemo osigurati snažnija stambena prava najmoprimaca, kao i regulaciju zaštite imovine najmodavaca. Pritom, za razliku od postojećeg neprovedivog zakona, predvidjet ćemo sredstva za provedbu Zakona, koja podrazumijevaju bolju ekipiranost jedinica lokalne i regionalne samouprave u njegovoj provedbi”.

Povećat ćemo javni stambeni fond kupnjom ili gradnjom novih stambenih jedinica progresivnim povećanjem proračuna za tu svrhu. U četverogodišnjem razdoblju uložit ćemo 5 više puta u odnosu na trenutna ulaganja, 900 milijuna eura u četiri godine. Umjesto u pojedinačne stambene kredite, javna ćemo sredstva usmjeriti u izgradnju javnog stambenog fonda. Progresivno ćemo oporezivati višak nekretninskog bogatstva u vlasništvu privatnih osoba i neiskorištene nekretnine u vlasništvu pravnih osoba kako bismo demotivirali “parkiranje kapitala” u stambene nekretnine i porast praznih stambenih jedinica, rekla je Komazlić.

Mauro Sirotnjak, gradski zastupnik, arhitekt i kandidat u 2. Izbornoj jedinici najavio je stvaranje poticajanog zakonodavnog i financijskog okvira za financiranje neprofitne gradnje,  poput zadružnog stanovanja, kreirati fond zemljišta za neprofitnu gradnju i razvijati javno-civilna partnerstva u tu svrhu. 

“Uvest ćemo kategoriju priuštivog stanovanja u prostorno-planske dokumente kako bismo spriječili gentrifikaciju cijelih naselja i osigurali da se nove stambene jedinice uistinu grade za stanovanje”, rekao je. 

“Donijet ćemo novi zakonodavni okvir koji će jedinicama lokalne i regionalne samouprave dati više alata za ograničavanje dnevnog najma i agresivne turistifikacije i gentrifikacije, po uzoru na gradove poput Barcelone, Madrida, Beča i drugih europskih metropola. Moramo pristupiti tim ograničenjima iz aspekta priuštivosti stanovanja, a ne iz aspekta „upravljanja destinacijama“. Razmotrit ćemo opciju oslobađanja od poreza na višak nekretninskog bogatstva za vlasnike stanova koji svoje nekorištene (prazne) stanove daju jedinicama lokalne samouprave na upravljanje u svrhu priuštivog javnog najma”, najavio je Sirotnjak.Zaključno, da bi se smanjio pritisak na tržište najma u sveučilišnim gradovima te omogućila dostupnost domova za starije, izgradnja i obnova studentskih domova i domova za starije (uz intenzivan razvoj usluga u zajednici) bit će jedan od prioriteta politike Možemo!

Pogledajte cijelu press konferenciju: