Pomladak Stranke

Sukladno članku 31. i 45. Statuta Možemo! – politička platforma Upravni odbor Možemo! donio je 25.5.2023.

ODLUKU

Tematska grupa Mladi koju koordiniraju Ivana Brajdić i Borna Lozo sukladno Odluci o tematskim grupama od 25.5.2023. smatra se pomlatkom političke stranke Možemo! – politička platforma u smislu članka 9., stavka 3. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14).

Sandra Benčić
koordinatorica