Podrška Jane Fonde

Podrška Jane Fonde

“Hrvatska po prvi put u parlamentu može imati zeleno-lijevu koaliciju, ljude koji su se kao aktivisti dokazali u borbi za javni interes i ljudska prava. Glasajte za listu broj 3!” #možemo

Jako smo sretni što nas je podržala i američka glumica i dobitnica dva Oscara Jane Fonda! ❤️

Osim glume, poznata je i kao aktivistkinja za prava manjina i zaštitu okoliša, a protiv ratova, nasilja nad ženama i rasizma.

“Hrvatska po prvi put u parlamentu može imati zeleno-lijevu koaliciju, ljude koji su se kao aktivisti dokazali u borbi za javni interes i ljudska prava. Glasajte za listu broj 3!” #možemo