Ovo su svi naši kandidati za Sabor u 11 izbornih jedinica

Ovo su svi naši kandidati za Sabor u 11 izbornih jedinica

Naše smo liste sastavili na temelju unutarstranačkih predizbora na kojima su članovi rangirali kandidate. U čak osam izbornih jedinica liste nose žene!

I. izborna jedinica

 1. Sandra Benčić
 2. Ivana Kekin
 3. Damir Bakić
 4. Teodor Celakoski 
 5. Marta Kiš
 6. Marija Brajdić Vuković
 7. Luka Kerečin
 8. Tomislav Domes 
 9. Suzana Dobrić
 10. Tonko Bogovac
 11. Marija Krnić
 12. Luka Kamenečki
 13. Matko Dujmović
 14. Jan Kruhak

II. izborna jedinica

 1. Danijela Dolenec
 2. Jelena Miloš
 3. Marina Ivandić
 4. Damir Lujanac (Hoćemo pravedno)
 5. Mauro Sirotnjak
 6. Branko Ančić
 7. Dorotea Šafranić
 8. Ankica Penava Pejčinović
 9. Jagoda Munić
 10. Nikola Zdunić
 11. Helena Kereta
 12. Luka Maloča
 13. Magdalena Kozarić Špoljarić 
 14. Tihomir Milovac

III. izborna jedinica

 1. Luka Korlaet
 2. Dubravka Novak
 3. Dragica Trumbetaš (Hoćemo pravedno)
 4. Daniela Širinić
 5. Dorotea Strelec
 6. Renata Sever
 7. Matija Kralj Štefanić
 8. Petar Eldan
 9. Roman Karaturović
 10. Damir Kovačić
 11. Zdravko Krznar (Hoćemo pravedno)
 12. Ines Baniček-Vuk (Hoćemo pravedno)
 13. Marija Holetić (Hoćemo pravedno)
 14. Marina Pavković (Hoćemo pravedno)

IV. izborna jedinica

 1. Katarina Kruhonja
 2. Violeta Pancer
 3. Boris Kiš
 4. Hermine Gorike-Lukić
 5. Marko Berberović
 6. Vladimir Dimić
 7. Mandica Tomašević
 8. Ivana Hengl
 9. Nada Stanković
 10. Vladimir Cindrić
 11. Ivan Špiranović
 12. Franjo Dubravko Šokčević
 13. Vanda Josić (Hoćemo pravedno)
 14. Danko Hećimović

V. izborna jedinica

 1. Mira Anić
 2. Davor Cibula
 3. Bojana Bilić
 4. Goran Božičević
 5. Zdenka Blažeković
 6. Pavao Josić (Hoćemo pravedno)
 7. Tatjana Draženović (Hoćemo pravedno)
 8. Michelle Wiesenauer (Hoćemo pravedno)
 9. Darko Švelec
 10. Nives Miošić-Lisjak 
 11. Mislav Šajatović Šuba
 12. Nataša Pavičić
 13. Dijana Dorontić-Rašković
 14. Siniša Ivanković

VI. izborna jedinica

 1. Tomislav Tomašević
 2. Urša Raukar-Gamulin
 3. Gordan Bosanac
 4. Rada Borić
 5. Marin Živković
 6. Marijana Rimanić
 7. Tomislav Vukoja
 8. Ivana Brajdić
 9. Zvonimir Glavaš
 10. Aleksandar Hatzivelkos
 11. Nenad Ljubić
 12. Elvira Mulić
 13. Donat Radas
 14. Marijana Sumpor

VII. izborna jedinica

 1. Draženka Polović
 2. Iva Ivšić
 3. Dobriša Adamec
 4. Orjen Petković
 5. Ana Alapić
 6. Dimitrije Birač
 7. Vlasta Lendler-Adamec
 8. Dubravko Golubić
 9. Vlatka Krizmanić
 10. Sanda Ćakić
 11. Zlatko Domljan
 12. Nevenka Sudac-Vinski
 13. Snježana Drvodelić (Hoćemo pravedno)
 14. Ana Matan

VIII. izborna jedinica

 1. Dušica Radojčić
 2. Morena Lekan
 3. Nebojša Zelič
 4. Enna Peroš
 5. Slaven Boljun
 6. Iva Davorija
 7. Hana Paleka
 8. Miha Paus
 9. Noel Mirković
 10. Ana Fonović
 11. Renato Stanković
 12. Daniel Antunović
 13. Dragan Družeta
 14. Suzana Jašić

IX. izborna jedinica

 1. Maja Šintić
 2. Ivan Slavica
 3. Ana Šimić
 4. Marko Lukavac
 5. Nina Miličević
 6. Ivica Smoljan
 7. Silvana Čeko Jurišić
 8. Zdravko Belušić
 9. Iva Ivas
 10. Dušan Miloš
 11. Antonija Letinić
 12. Jere Meić
 13. Petra Hrašćanec
 14. Dunja Gusić

X. izborna jedinica

 1. Đuro Capor
 2. Tamara Visković
 3. Igra Šain Kovačević 
 4. Petra Marčinko
 5. Ivica Profaca
 6. Vinka Lozica
 7. Tanja Jadrešić
 8. Igor Miošić
 9. Žasmina Pankova Pokrovac
 10. Stjepan Mišić
 11. Milana Romić Viđen
 12. Iver Pešut
 13. Marija Vujošević Carić
 14. Marko Giljača

XI. izborna jedinica

 1. Elena Komarić
 2. Borna Lozo
 3. Martina Podboj
 4. Leonardo Pierobon
 5. Jana Dolečki
 6. Iva Marčetić
 7. Siniša Labrović