NIJE DOBRO ZA POMORSKO DOBRO: Potpiši peticiju za slobodne plaže!

NIJE DOBRO ZA POMORSKO DOBRO: Potpiši peticiju za slobodne plaže!

Potpiši peticiju kojom se od vlade zahtijeva izrada novog nacrta Zakona koji će zaštititi pomorsko dobro kao opće dobro, zaštititi male obalne zajednice i njihov suživot s morem i obalom te onemogućiti daljnju devastaciju obale!

Na dnevnom redu Sabora je novi Prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama u kojem se tvrdi da su plaže najvažniji dio naše turističke ponude te da je novi Zakon nužan kako bi se osigurala bolja gospodarska valorizacija pomorskog dobra

Međutim, taj Prijedlog Zakona, pun iznimaka i “može se” formulacija, omogućit će da naša obala i naše pomorsko dobro koji su Ustavom definirani kao OPĆE DOBRO – dano na uživanje svima – postane NEČIJE DOBRO.

Najvažnije, pod krinkom koncesioniranja kao modelom upravljanja Zakon će omogućiti višedesetljetnu uzurpaciju pomorskog dobra, a neprecizno definiranim dohranjivanjem te legalizacijom nasipavanja plaža potaknuti devastiranje već narušene biološke raznolikosti našeg podmorja.

Ali Prijedlog Zakona uključuje i niz drugih zabrinjavajućih odredbi: 

 • Opća upotreba pomorskog dobra se može ograničiti na temelju svake koncesije;
 • Pravo gradnje na pomorskom dobru daje se i za privatne investicije odnosno privatne koncesionare.
 • Bez obira na tip koncesije, županija može davati koncesije na razdoblje do 20 godina, a Vlada na razdoblje do 50 godina.
 • Gradovi i općine mogu izdavati koncesije jedino ako im to pravo prenese županija i to za razdoblje samo do isteka mandata aktualne vlasti. 
 • Smanjuje se dio naknade koji pripada gradu ili općini u kojoj se pomorsko dobro daje u koncesiju –  samo 30% naknada od koncesija, te 70% od koncesijskih dozvola. 
 • Plaže u blizini hotela, kampova ili turističkih naselja postaju dio funkcionalne cjeline hotela, kampa ili naselja, a koncesije za takve plaže dobivaju se temeljem zahtjeva, a ne javnog poziva. 
 • Na takvim plažama Zakon ne propisuje izričitu zabranu bilo kakvog ograničenja opće uporabe. 
 • Uvodi se pojam “plaža za posebne namjene” za nepoznate “posebne skupine korisnika” za koje Zakon ne propisuje izričitu zabranu ni ograničenja pristupa, naplate niti ograđivanja.   
 • “Uređene plaže” mogu se dati jedino u koncesiju što znači da će lokalni mali trgovci i obrtnici moći sudjelovati u gospodarskoj aktivnosti eventualno kao potkoncesionari velikog “gazde”. 
 • Koncesijske dozvole (dosadašnja koncesijska odobrenja) moći će se izdati samo za “prirodne plaže”.
 • Gospodarska djelatnost može zauzeti i do 70% kopnenog i do 50% morskog dijela plaže van naselja.
 • Koncesionar ima mogućnost dohrane plaže u okviru obaveze održavanja, pa umjesto da dohrana bude iznimka, ona će postati pravilo.
 • Nasipavanje plaže je zabranjeno… osim ako je dozvoljeno ugovorom o koncesiji
 • Koncesionar ima pravo tužiti za naknadu štete one koji po njegovom mišljenju ometaju  pomorsko dobro koje je predmet koncesije.
 • Koncesija se može dati kao zalog za osiguranje kredita, a u slučaju da koncesionar ne može vraćati kredit koncesija prelazi na banku ili treću osobu po odabiru banke, uz pristanak davatelja koncesije.

SVE TO NIJE DOBRO!

Potpiši peticiju kojom se od vlade zahtijeva izrada novog nacrta Zakona koji će zaštititi pomorsko dobro kao opće dobro, zaštititi male obalne zajednice i njihov suživot  s morem i obalom te onemogućiti daljnju devastaciju obale! 

  Bilo bi DOBRO da potpišeš!

  Želim primati obavijesti o peticiji i radu platforme Možemo! Saznaj više u
  Pravilima privatnosti.