Ne trebamo ponavljati greške drugih europskih zemalja: privatizacija komunalnih usluga i prirodnih resursa je štetna za građane

Ne trebamo ponavljati greške drugih europskih zemalja: privatizacija komunalnih usluga i prirodnih resursa je štetna za građane

Koalicija zelene ljevice koju čine politička platforma Možemo!, Nova ljevica i ORaH u subotu, 4. svibnja, u Rijeci je održala konferenciju za medije s fokusom na ključne probleme građana Rijeke: cijene i kvalitetu komunalnih usluga, te opstanak brodogradnje.

Koalicija zelene ljevice koju čine politička platforma Možemo!, Nova ljevica i ORaH u subotu, 4. svibnja, u Rijeci je održala konferenciju za medije s fokusom na ključne probleme građana Rijeke: cijene i kvalitetu komunalnih usluga, te opstanak brodogradnje.

Dr.sc. Nebojša Zelič (Možemo!-politička platforma), Riječanin, kandidat za Europski parlament na koalicijskoj listi istaknuo je posljedice privatizacije komunalnih javnih usluga: “Riječki distributer plina i toplinske energije – Energo d.o.o.  djelomično je privatiziran, odnosno nalazi se 43% u vlasništvu talijanskog poduzeća. Nakon te privatizacije, za usluge grijanja i distribucije plina građani Rijeke plaćaju najskuplju cijenu grijanja u Hrvatskoj, a uz Pulu i najskuplji plin”. Napomenuo je i problem potencijalne privatizacije usluge vodoopskrbe upravo iz razloga što su Riječani izuzetno ponosni na kvalitetu svoje vode, te činjenicu da je Gorski kotar leži na vodnim resursima. Jedan od ciljeva koalicije upravo je zaštita prirodnih resursa i komunalnih javnih usluga od privatizacije, budući da je privatizacija u mnogim europskim gradovima dovela do smanjenja kvalitete usluge i povećanja cijena.

Tomislav Tomašević (Možemo!-politička platforma), nositelj koalicijske liste, povezao je komunalne probleme grada Rijeke s europskim politikama i istaknuo da je jedna od glavnih inicijativa koje koalicija namjerava provesti u Europskom parlamentu zaustavljanje donošenja revidirane tzv. Bolkenstein direktive koja stvara dodatan pritisak na države i gradove da privatiziraju i liberaliziraju komunalne usluge. Tomašević je istaknuo kako su brojna istraživanja pokazala da privatizacija komunalnih usluga u pravilu dovodi do povećanja cijene usluge, pogoršanja kvalitete usluge i podinvestiranja u komunalnu infrastrukturu. Istaknuo je da mnogi europski gradovi poput Berlina i Pariza sada otkupljuju natrag u javno vlasništvo usluge vodoopskrbe i druge komunalne usluge nakon što su uvidjeli da je privatizacija uzrokovala štetu za građane i ostale korisnike.

Dragan Markovina, kandidat Nove ljevice na koalicijskoj listi, rekao je da su predstavnici koalicije došli u Rijeku kako bi obilježili Dan oslobođenja Rijeke i razgovarali s građanima o ključnim problemima koje bi zastupnici u EU parlamentu trebali rješavati. Jedan od tih problema je upravo propast 3.maja- riječkog brodogradilišta koje je dio Uljanika i  čiji potencijalni stečaj znači i kraj brodogradnje na području Kvarnera i Istre. Markovina je prozvao dosadašnje zastupnike u EU parlamentu, kao i premijera Plenkovića zbog potpune nezainteresiranosti da probleme hrvatske brodogradnje rješavaju u kontekstu europske strategije za brodogradnju, kao i za to što Hrvatska nije bila proaktivnija u traženju rješenja na EU razini. Rekao je da je i sama EU shvatila da bez značajnijih javnih ulaganja u brodogradnju neće moći parirati Kini i Koreji, te da se za brodogradnju mora osigurati povoljnije mehanizme financiranja i garancijskih instrumenata na razini EU. “Takvu pasivnost spram hrvatske brodogradnje možemo tumačiti samo kao svjesno odustajanje od ove važne industrijske grane”, zaključio je.