Violeta Pancer

4. izborna jedinica

Završila sam Pravni fakultet u Osijeku i stekla zvanje diplomirane pravnice. Imam iskustvo na pravnim poslovima u pravosuđu, upravi, ustanovama socijalne skrbi i gospodarstvu. Radim na poslovima voditeljice regionalnih aktivnosti Možemo! za područje Slavonije i imenovana sam regionalnom koordinatoricom za 4. i 5. izbornu jedinicu za Izbore za zastupnike u Hrvatski sabor. Kroz profesionalni rad u ustanovama socijalne skrbi, te angažman u udrugama civilnog društva profilirala sam se u radu s vulnerabilnim skupinama. Iz profesionalnih razloga, te zbog osobnih vokacija prošla sam mnoge edukacije u inozemstvu i RH o rješavanju sukoba i nenasiloj komunikaciji te i sama provodila edukacije s tim temama.