Teodor Celakoski

  1. izborna jedinica

Završio sam Centar za kulturu i umjetnost te diplomirao filozofiju i komparativnu književnost u Zagrebu. U proteklih 20 godina javno sam djelovao kao kulturni radnih i društveno-politički aktivist s fokusom na: 1. razvoj nove društveno-kulturne infrastrukture u vidu društveno-kulturnih centara, 2. zaštitu javnih i zajedničkih dobara. Od početka 2000-ih bavim se umrežavanjem, kulturnom politikom i institucionalnim inovacijama u kulturi. Suosnivač sam Multimedijalnog instituta Mama; inicijator Klubture, mreže za razmjenu programa nezavisne kulture; Centra za nezavisnu kulturu i mlade POGON, ustanove temelje na civilno-javnom partnerstvu; Zaklade Kultura nova, javne zaklade za financiranje suvremene kulture i umjetnosti. Od sredine 2000-ih koordinirao sam inicijativu Pravo na grad te sam u suradnji s lokalnim građanskim inicijativama i sindikatima sudjelovao u vođenju niza građanskih borbi protiv privatizacije javnog prostora i infrastrukture, kao što su Ne damo Varšavsku i Ne damo naše autoceste. U potonjoj smo 2014. mobilizirali cijelu Hrvatsku te smo u roku od 15 dana prikupilo više od pola milijuna potpisa za referendum protiv višedesetljetnog koncesioniranja autocesta. To je rezultiralo odustajanjem Vlade Zorana Milanovića od te namjere.

U 2014. godini  sam dobio “Princess Margriet Award”, međunarodnu nagradu za kulturu koju dodjeljuje Europska kulturna fondacija iz Amsterdama.

Tijekom 2017. sam s kolegama, nakon duljeg perioda priprema, inicirao proces osnivanja političke platforme Zagreb je naš!, a 2019. uspostavljanje stranke Možemo! Od osnutka do danas sam dva puta bio izabran za su-koordinatora stranke. Sada sam tajnik stranke koji se bavi općim funkcioniranjem svih segmenata rada stranke te odnosima s drugim političkim akterima. U prvih 5 godina postojanja stranke radio sam na izgradnji stabilne stranačke infrastrukture. Sudjelovao sam u stranačkoj Radnoj grupi za kulturu kao i gradonačelnikovoj stručnoj radnoj skupini za kulturnu politiku. Sudjelovao sam u oblikovanju procesa participativne izrade kulturne strategije grada Zagreba koja je već rezultirala udvostručavanjem programskih sredstava u kulturi te pokretanjem novog zamaha u izgradnji nove kulturne infrastrukture. Potpredsjednik sam Gradske skupštine.