Tatjana Draženović

5. izborna jedinica

Rođena sam 26.11.1990. u Vukovaru. Završila sam Srednju školu za trgovinu i ekonomiju u Vukovaru. Bila sam vijećnica u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije. Od 2017. sam aktivno uključena u borbu protiv korupcije i nepotizma, te radim na unapređenju transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru.

Potpredsjednica sam udruge “Prometej”, od 2021. sam angažirana na projektima zaštite prirode, životinja i društva, te promicanju održivog razvoja i ekološke svijesti.