Tanja Jadrešić

10. izborna jedinica

Rođena sam u Zagrebu 1975., diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti. Od 2003. živim u Splitu. Karijeru sam počela kao novinarka Jutarnjeg lista, a posljednjih 15-ak godina bavim se odnosima s javnošću i marketingom u više većih ili manjih tvrtki te marketinških/PR agencija. Posljednjih godinu dana radim u HNK Split. Članica sam platforme Možemo! od 2020. godine, a članica Vijeća Možemo! od 2023., Dosad sam bila angažirana na lokalnim izborima u Splitu 2021. i ponovljenim lokalnim izborima 2022. godine, sudjelujući u kreiranju socijalnog programa, te na kotarskim izborima 2022. godine.

Pitanje zaštite ljudskih prava, posebno ženskih i prava manjina, te socijalna pravda koja je nestala pod teretom tranzicijske grabeži područja su za koja se najviše zalažem, a kao jedan od ključnih ciljeva svog rada držim uključiti što veći broj mladih ljudi u aktivni politički život, prvenstveno da mladima približimo važnost participacije kako bi bili sudionici promjena u smjeru bolje pripremljenosti društva za sutrašnjicu. Kao posebno opasnu pojavu, prijeteću za društvo u cjelini, ocjenjujem degradaciju osnovnih etičkih postulata u političkom životu koja se već godinama događa u Hrvatskoj.

Slobodno vrijeme posvećujem obitelji, psu, prijateljima i rock koncertima.