Suzana Dobrić

  1. izborna jedinica

Rođena sam 1969. godine u Zadru, a u Zagrebu živim od 1987. godine. Diplomirala sam na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. i od tada radim u privatnoj tvrtki na poslovima arhitektonskog i urbanističkog projektiranja kao ovlaštena arhitektica i urbanistica. U profesionalnom radu bavim se uglavnom projektiranjem stambenih i poslovnih zgrada u svim fazama njihove realizacije, od idejnog rješenja, izrade tehničke dokumentacije za ishođenje svih potrebnih dozvola te izvedbenih projekata i praćenja gradnje. Također sam sudjelovala u izradi nekoliko urbanističkih planova uređenja. 

Kao volonterka i aktivistica sudjelovala sam u radu više kampanja i inicijativa. U inicijativama Savica za Park i Vratite Magnoliju bila sam jedna od aktivnijih i medijski vidljivijih članica. U kampanji protiv donošenja izmjena Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba 2019. godine sastavljala sam stručne primjedbe i komentare u javnoj raspravi. Članica sam urbanističkog savjeta Zelene akcije. U više navrata objavljivala sam kritičke analize urbanističkih planova u donošenju i aktivno se bavila temom participacije građana u prostornim planiranju. Pružala sam stručnu pomoć u temama urbanizma i prostornog planiranja novinarima, brojnim građanskim inicijativama, te surađivala s članovima vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u sazivu 2017.-2021. godine. Pisala sam za portal H-Alter, a trenutno sam članica uredničkog i voditeljskog tima emisije Strah od slobode koja se emitira na Radio Studentu.

Na lokalnim izborima 2021. godine ušla sam u Vijeće mjesnog odbora Trnjanska Savica na listi Zagreb je naš! gdje obnašam dužnost potpredsjednice. Aktivna sam članica stranačke tematske grupe za urbanizam i koordinatorica Urbanističke sekcije Trnje. Pružam stručnu pomoć Odboru za prostorno uređenje pri Gradskoj skupštini Grada Zagreba i po potrebi vijećnicima u svim zagrebačkim gradskim četvrtima. Koordinirala sam prikupljanje inicijativa za GUP na razini Trnja i sudjelovala u edukacijama vijećnika o procedurama donošenja prostornih planova. U okviru tematske grupe za urbanizam sudjelovala sam u pisanju izbornog programa.