Snježana Drvodelić (HP)

7. izborna jedinica

Rođena sam 21.07.1963. godine u Sisku, majka sam dvoje djece. Diplomirala sam na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a osnovnu i srednju školu pohađala u Sisku. 1999. godine položila sam pravosudni ispit. U postratnom razdoblju radila sam kao pravnik u državnoj upravi, a potom u korporaciji Gavrilović na mjestu direktora pravnih i općih poslova. 2002. godine otvaram odvjetnički ured sa sjedištem u Petrinji (preko 20 godina odvjetničke prakse). Nakon ulaska u EU angažirala sam se u udrugama koje se bave zaštitom okoliša, te lobirala za uvođenje europske prakse u postupcima zbrinjavanja opasnog otpada na području Sisačko-moslavačke županije (posebno je inzistirala na transparentnom poslovanju Fonda za razgradnju radioaktivnog otpada na području Općine Dvor ). U svom političkom djelovanju želim se angažirati prvenstveno na demografskoj i gospodarskoj revitalizaciji opustošenog područja Sisačko-moslavačke županije.