Slaven Boljun

8. izborna jedinica

Rođen 1988. u Puli. Do odlaska na fakultet u Zagreb živio sam u Ližnjanu kraj Pule gdje sam se i vratio 2016. U Zagrebu sam magistrirao pravo i završio obuke za medijatora. Trenutno vodim svoj odvjetnički ured u Puli i pohađam specijalistički studij europskog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Služim se engleskim jezikom. Aktivan sam član nekoliko udruga civilnog društva (Udruga PANK iz Pule, Hrvatska udruga za mirenje, Nogometni klub Ližnjan, Udruga Ližnjanske maškare) kroz koje se trudim dati svoj doprinos stvaranju boljeg i pravednijeg društva. Nakon osnivanja lokalne grupe Možemo! Pula fokus sam prebacio na politički rad, ali ideali i ciljevi ostali su isti.

Uključio sam se u rad platforme u rujnu 2020.g. prilikom osnivanja lokalne grupe Možemo! Pula. Na lokalnim izborima u svibnju 2021. izabran sam za vijećnika Skupštine Istarske županije na koalicijskoj listi Možemo!-NL-OraH. Od prosinca 2021. predsjednik sam našeg skupštinskog kluba koji trenutno broji četiri člana.

Sukoordinator sam lokalne grupe Možemo! Pula i sudjelujem u redovnim dnevnim aktivnostima i sastancima grupe. Član sam tematske grupe Ljudska prava, rodna ravnopravnost i društvene manjine i Grupe za pravna pitanja.