Sanda Ćakić

7. izborna jedinica

Rođena sam 1982. godine u Zagrebu, gdje sam se školovala i živjela do 2009. godine kada sam se s partnerom preselila u općinu Lasinja. Završila sam gimnaziju Lucijana Vranjanina u Zagrebu, oslobođena mature te 2001. g. upisala pravni fakultet kao redovni student u Zagrebu. Nažalost isti nisam nikada završila. Na 3. godini sam izgubila motivaciju, a obzirom da sam istovremeno bila aktivni sportaš u preponskom i dresurnom jahanju te licencirani trener, više sam se usmjerila u sport te odustala od daljnjeg studiranja. 2011. godine se zapošljavam u tvrtci Elektro-Inženjerski Biro d.o.o. gdje i sada radim knjigovodstveno/pravno/ekonomske poslove. Dodatno sam educirana za javnu nabavu te EU fondove.

Prvi susret sa Možemo! sam imala kada sam se kao član Inicijative građana NE kamenolom u Lasinji borila protiv otvaranja kamenoloma u Lasinji 2021. godine. Velikim trudom i angažmanom cijele Inicijative te uz pomoć informacija od strane Možemo! uspjeli smo zaustaviti otvaranje kamenoloma u procesu ishođenja koncesije za eksploataciju, odnosno srušili smo im Studiju o utjecaju na okoliš. Proces je trenutno na upravnom sudu te se i dalje borimo, a istovremeno smo izvršili pritisak na općinsku vlast (HDZ) da maknu kamenolom iz prostornog plana. Izmjena PP je trenutno u tijeku, u prijedlogu Izmjene PP je izbačen sporni kamenolom.

Suradnja s Možemo! se raširila kada sam od svibnja 2022. godine pokušavala zaustaviti kršenje Rješenja o eksploataciji i Studiju utjecaja na okoliš jednog drugog koncesionara za eksploataciju kamenoloma u Lasinji. Ovdje se radilo nedozvoljenom prometovanju teških teretnih kamiona od 40 tona po cesti na kojoj je maksimalna dozvoljena masa vozila 10 tona. Borila sam se s ŽUCom Karlovačke županije, te MUPom Karlovačke županije, pa čak i državnim inspektoratom te inspekcijom ministarstva prometa te sam im ukazivala na kršenje zakona i podzakonskih akata. Davala sam Možemo! informacije vezano uz moju bitku s vjetrenjačama te su članovi stranke na dvije županijske sjednice postavljali ŽUCu pitanja vezano za Odobrenja o prometovanju koja su dali koncesionaru, a koja su protivna podzakonskim aktima. Uz veliku upornost te na kraju i pomoć pravobraniteljice uspjeli smo zaustaviti prometovanje tih kamiona.