Roman Karaturović

3. izborna jedinica

Rođen sam 1972. godine u Zagrebu, gdje sam i diplomirao na Agronomskom fakultetu 2000. godine. Samozaposlen sam na vlastitom OPG-u Zagorju, gdje obrađujem 2ha vinograda i voćnjaka kod Zlatara te se bavim proizvodnjom kvalitetnih i vrhunskih vina, voća i voćnih likera. Lijevi sam politički aktivist od 1990-ih godina te sam aktivno sudjelovao u organizaciji prvih zagrebačkih prajdova, antiratnih akcija i drugih aktivnosti usmjerenih na razvoj i jačanje civilnog društva, ljudskih prava i antifašizma. Član sam stranke Možemo!, a motivacija za ovu kandidaturu ista je ona koja me vodi od samih aktivističkih početaka, a to je borba protiv nepoštivanja javnog interesa i protiv nejednakosti među ljudima. Vjerujem da iz svoje profesionalne perspektive mogu doprinijeti razvoju i implementaciji politika koje se tiču održive poljoprivrede. U Hrvatskoj su godine loših upravljačkih politika, netransparentnog trošenja javnog novca i bezobraznog lopovluka dovele do ogromne devastacije javnog prostora i prirodnih resursa. Iz perspektive agronoma i OPG-ovca posebno me ljuti netransparentna dodjela poticaja i loše poljoprivredne politike u cijelosti. Zabrinjava me trend rasta društvene neosjetljivosti, netolerancija i nedostatak solidarnosti u društvu, ali vjerujem da možemo to promijeniti i drugarski graditi solidarno, sigurno i bolje društvo za sve.