Renato Stanković

8. izborna jedinica

Moje ime je Renato Stanković, rođen sam 1987. godine u Rijeci, gdje trenutno i živim. Magistar sam kulturologije, a radim u gradskoj upravi Grada Kastva kao viši stručni suradnik u Odjelu za financije i razvoj, gdje imam odgovornost planiranja, provedbe i praćenja EU projekata u područjima društvene i kulturne infrastrukture, zelene infrastrukture i tranzicije, edukacije i programa međunarodne razmjene. Prije toga radio sam na Filozofskom fakultetu u Rijeci, te DeltaLabu – Centru za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam, a kao autor i producent imao sam prilike raditi i na raznim kulturno-umjetničkim projektima poput Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, multimedijalne izložbe i knjige Fiume Fantastika te hrvatskog paviljona za Venecijanski bijenale arhitekture 2021. godine. Više od 5 godina aktivno sam sudjelovao u aktivnostima Hrvatskog debatnog društva, gdje sam imao prilike razvijati govorničke vještine i kritičko razmišljanje. Vlasnik sam obrta za savjetovanje i organizaciju, u sklopu čega povremeno surađujem sa stranim sveučilištima i organizacijama, te lokalnim ustanovama i udrugama, a dio sam i lokalnog startupa koji razvija inovativnu videoigru. Svoje slobodno vrijeme provodim u prirodi sa ženom i psom, a sviram i gitaru u bendu.

Jedan sam od inicijatora i osnivača lokalne grupe Možemo! Rijeka, te član Vijeća Možemo! od 2021. do 2024. godine. Član sam Odbora za kulturu Grada Rijeke, gdje se angažirano bavim temama kulturne politike, efikasnijeg upravljanja kulturnim resursima i poboljšanju uvjeta rada za organizacije civilnog društva i nezavisne umjetnike. Pored aktivnog rada na proučavanju i pripremi materijala za Gradsko vijeće Grada Rijeke i Županijsku skupštinu Primorsko-goranske županije, sudjelujem i u svim ostalim aktivnostima lokalne grupe Možemo! Rijeka. Sudjelovao sam u planiranju i organizaciji kampanje za lokalne izbore u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji 2021. godine, kao i kampanji za mjesne izbore 2023. godine u Rijeci. Također, vodim brigu o komunikaciji lokalne grupe Možemo! Rijeka putem društvenih mreža.