Renata Sever

3. izborna jedinica

Rođena 1967. u Varaždinu. Diplomirana sam socijalna radnica na Studijskom centru socijalnog rada u Zagrebu. Zaposlena sam u centrima za socijalnu skrb u Varaždinu i Čakovcu. Dobitnica sam nagrade „Miko Tripalo“ za doprinos i zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj koji nadilazi profesionalne obveze i uobičajene standarde. Volontirala sam kao privremena ravnateljica doma za žrtve obiteljskog nasilja u Čakovcu i kao voditeljica grupe podrške žrtvama obiteljskog nasilja. Provoditeljica sam psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, certificirana sam supervizorica u psihosocijalnom radu, obiteljska medijatorica, voditeljica Županijskog tima za suzbijanje i borbu protiv  obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama Međimurske županije.

Članica sam Upravnog odbora Hrvatske komore socijalnih radnika, predsjednica dviju udruga koje se bave radom s ranjivim skupinama stanovništva. Osnivačice sam inicijative “Od šutnje do promjene” za zagovaranje prava korisnika sustava socijalne skrbi. Članica sam Nezavisne liste Dubravke Novak od 2022.g.. Aktivistica sam u zaštiti prava žrtvi nasilja, djece, marginaliziranih skupina, građanskih prava i sloboda.