Petra Marčinko

10. izborna jedinica

Rođena sam 1991. i odrasla u Dubrovniku, gdje i sada živim. Srednjoškolsko obrazovanje provela sam u Klasičnoj gimnaziji Ruđera Boškovića, tijekom kojeg sam diplomirala na Govorničkoj školi „Ivo Škarić“. Dio visokoškolskog obrazovanja provela sam na Estonskom humanističkom institutu u Tallinnu, a magistrirala sam etnologiju i kulturnu antropologiju te sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Posljednjih 15 godina provela sam u poljima institucionalne kulture i izvaninstitucionalne kulture kao stručna suradnica u realizaciji programa, aktivnosti i istraživanja. Uz ovaj i rad za Zavod za obnovu Dubrovnika na Planu upravljanja spomeničkom cjelinom Dubrovnika (2016. – 2024.), uokvirila sam interese prema temama sociologije i antropologije urbanog prostora,kulture i baštine, razvoja participativnog upravljanja i demokracije.

Vijećnica sam Gradskog vijeća Grada Dubrovnika ispred Srđ je Grad i Možemo!. Članica sam Vijeća Možemo!