Petar Eldan

3. izborna jedinica

Oženjen sam, otac troje djece.  Diplomirao sam na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.  U radnom odnosu sam na Glazbenoj školi u Varaždinu gdje predajem predmet Klavir te fakultativne predmete Osnove jazza i Osnove scenske glazbe i zvuka koji su na moju inicijativu uvedeni u školu i za koje sam osmislio program. 

Na Odsjeku za kazališnu umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, u zvanju naslovnog umjetničkog suradnika, nositelj sam kolegija Oblikovanje zvuka u kazalištu te Dramaturgija glazbe. 

Umjetnički sam voditelj Umjetničke organizacije Gllugl koja djeluje pri Centru za mlade i nezavisnu kulturu u Varaždinu.

Osnovao sam i vodio nekoliko jazz ansambala: Varaždin jazz band, Trio Borgia, Duo LP, Kajtebriga, Duo Hana & Pero, Trio Petra Eldana. 

Kao skladatelj i scenski glazbenik surađujem s brojnim kazalištima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Nisam član niti jedne stranke, ali imam jasno izgrađene lijevo – liberalne političke stavove. Redovito izlazim na sve izbore. 

Na lokalnim izborima 2021. bio sam suautor programa Nezavisne liste Dubravke Novak (Platforma Budimo grad) iz područja kulture i umjetničkog obrazovanja mladih.