Noel Mirković

8. izborna jedinica

Rođen sam u Puli, 1960. godine, gdje sam završio srednju umjetničku školu. Od 1984. godine do danas kao dizajner s iskustvom rada za razne naručitelje, od javnog do privatnog sektora, udovoljavajući vrlo različitim zahtjevima naučio i stekao puno životnog iskustva. Na nagovor kolega u Glasu Istre bio sam i jedan od sindikalnih povjerenika koji su redakciju novine poveli u štrajk. Aktivno sam podržavao prosvjede za Muzil, za plaže, prosvjetnih djelatnika/ca, štrajk Uljanika i recentni referendum za Lungomare. Pokretač sam i suosnivač strukovne udruge, Hrvatskog društva interdisciplinarnih umjetnika. Koautor sam izložbe Uljanik u Puli, nastaloj povodom štrajka Uljanikovaca. Prije izbora u Gradsko vijeće Pule (u kojem sam i sada), kratko sam predsjedavao vijećem Mjesnog odbora Nova Veruda. Osjetljivost na poštivanje kako radnih tako i prava manjina – ranjivijih društvenih skupina, pretočio sam u aktivizam a sada i politički angažman. Odredilo me i sljedeće: kao klinac sam ozbiljno trenirao biciklizam, pedaliranje mi je od tada u krvi, a dva kotača u srcu&glavi.